/ Vesti / PPF grupa preuzima Telenor u Srbiji, CG, Mađarskoj i Bugarskoj za 2,8 milijarde evra
BiF Analize Čitajte B&F online

PPF grupa preuzima Telenor u Srbiji, CG, Mađarskoj i Bugarskoj za 2,8 milijarde evra

Telenor grupa potpisala je ugovor o prodaji svog poslovanja u regionu centralne i istočne Evrope sa PPF grupom u vrednosti od 2,8 milijardi evra. Bord direktora Telenor grupe namerava da na godišnjoj Skupštini akcionara (AGM) zatraži odobrenje za distribuciju posebne dividende od 4,40 norveške krune (0,4 evra) po akciji, kaže se u zvaničnom saopštenju kompanije.

This post has already been read 731 times!

Telenor grupa potpisala je ugovor o prodaji svog poslovanja u regionu centralne i istočne Evrope sa PPF grupom u vrednosti od 2,8 milijardi evra. Bord direktora Telenor grupe namerava da na godišnjoj Skupštini akcionara (AGM) zatraži odobrenje za distribuciju posebne dividende od 4,40 norveške krune (0,4 evra) po akciji, kaže se u zvaničnom saopštenju kompanije.

Transakcija uključuje mobilne operacije u Mađarskoj, Bugarskoj, Crnoj Gori i Srbiji i provajdera tehničkih usluga Telenor Common Operation (TnCo), koji su svi u potpunosti u vlasništvu Telenor grupe. Telenor operacije u regionu centralne i istočne Evrope imaju udeo od oko 1,24 milijarde evra, odnosno 9 odsto u ukupnim prihodima Telenor grupe i 430 miliona evra ili oko 8 odsto EBITDE u 2017, sa više od 9 miliona korisnika i 3500 zaposlenih.

“Strategija Telenor Grupe bazira se na rastu, efikasnosti i simplifikaciji poslovanja. Prodajom regiona centralne i istočne Evrope pravimo važan korak u pojednostavljivanju i fokusiranju Telenorovog portfolija na regione gde vidimo najjači potencijal za kreiranje vrednosti. Nakon ove transakcije, Telenor će imati integrisane fiksne i mobilne operacije u Skandinaviji, i jake mobilne pozicije u Aziji. Telenor grupa veruje da je PPF, sa svojim iskustvom iz regiona i u sektoru telekomunikacija, dobar novi vlasnik Telenorovih operacija u regionu“, kaže Sigve Brekke, predsednik i generalni direktor Telenor grupe.

Bord direktora Telenor grupe će 2. maja 2018. tražiti od Skupštine akcionara punomoćje da isplati običnu dividendu od NOK 4,40 po akciji, po uspešnom završetku transakcije. Uključujući predloženu dividendu od NOK 8.10 po akciji za 2017, ukupna predložena isplata akcionarima u 2018. biće oko NOK 19 milijardi, odnosno dve milijarde evra. Kao što je ranije saopšteno, kompanija planira i da traži od AGM-a novi mandat za otkup sopstvenih akcija kako bi osigurala fleksibilnost za dodatnu nadoknadu akcionarima.

“Predloženi način korišćenja sredstava ostvarenih kao rezultat transakcije predstavlja balans između nastojanja da akcionarima pružimo atraktivnu nadoknadu i očuvamo stratešku fleksibilnost. Vanredna dividenda predstavlja dodatnu isplatu, pored istorijski rekordno visoke redovne dividende i nedavno izvršenog programa otkupa sopstvenih akcija. Trenutno se fokusiramo na razvijanje našeg postojećeg poslovanja i proces digitalne transformacije. U narednim godinama, verujemo da ćemo u našim osnovnim oblastima poslovanja kreirati dodatne vrednosti “, kaže Jørgen C. Arentz Rostrup, izvršni direktor finansija Telenor grupe. “Zadovoljni smo današnjom transakcijom, i to ne samo zbog profesionalnog odnosa koji je PPF pokazao tokom procesa.”

PPF je najveća investiciona grupa u centralno-istočnoj Evropi koja ulaže u različite sektore, uključujući bankarstvo, finansiranje privatnih lica, nekretnine, rudarstvo i telekomunikacije. Među skorašnjim akvizicijama su O2 Čeck Republic od Telefonike 2012. i Nova Broadcasting Group u Bugarskoj 2018.

„Ovom kupovinom, PPF grupa proširuje svoj telekomunikacioni portfolio na još četiri zemlje i bliži se svom dugoročnom cilju da postane evropski operator srednje veličine, kao i da iskoristi svoje iskustvo za jačanje tržišne pozicije“, kaže Ladislav Bartoníček, predstavnik PPF grupe odgovoran za sektor telekomunikacija.

“Ponosni smo na sve što smo do sada postigli, a pogotovo na činjenicu da smo lider u prihodima na tržištu sa tri miliona korisnika širom Srbije. PPF grupa ima jasan cilj za razvoj telekomunikacionog portfolija, a Telenorovo poslovanje u regionu centralne i istočne Evrope ključno je za njegovo ostvarenje. Transakcija neće uticati na naše korisnike i lokalne partnere, a nastavljamo da radimo kao i do sada, posvećeni pružanju konzistentnih i kvalitetnih usluga našim korisnicima”, istakla je Ingeborg Ofsthus, generalna direktorka Telenora u Srbiji.

Dogovorena vrednost transakcije odgovara EV/EBITDA multiplikatoru od 6,4 mereno u odnosu na EBITDA vrednost ostvarenu u 2017. Strane u procesu su se dogovorile o odloženom plaćanju dela dogovorene vrednosti transakcije, gde će 400 miliona evra biti isplaćeno na četiri godišnje rate.

Transakcija zahteva dobijanje neophodnih regulatornih odobrenja i očekuje se da bude završena u trećem kvartalu 2018. godine. Od prvog kvartala 2018. operacije u regionu centralne i istočne Evrope tretiraće se da su u „procesu prodaje“ i neće biti uključene u naredne finansijske izveštaje Telenor grupe. Procenjuje se da će transkacija rezultirati knjigovodstvenim dobitkom posle poreza u iznosu 3 milijarde NOK (320 miliona evra), koji će biti evidentirani posle završetka transakcije.

Mobilne operacije u regionu centralne i istočne Evrope bile su u vlasništvu Telenora 25 godina. Na mađarsko tržište ušao je 1994. godine kupovinom Pannona, i kasnije proširio prisustvo u regionu pokretanjem mobilnih usluga u Crnoj Gori 1996, i kupovinom Mobi 063 u Srbiji 2006. godine. Telenor je 2013. kupio kompaniju Globul u Bugarskoj.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close