/ Ekonomija / Specijalna ponuda UniCredit Banke na 85. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu
BiF Analize Čitajte B&F online

Specijalna ponuda UniCredit Banke na 85. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu

This post has already been read 1082 times!

Tokom sajma UniCredit Banka će u zavisnosti od potreba klijenata odobravati kredite na period otplate od 1 do 10 godina, dok otplata može biti u mesečnim, tromesečnim i šestomesečnim anuitetima, u skladu sa sezonskim prilivom prihoda ove kategorije klijenata.

Pored toga, Banka se priključila programu Subvencionisanih kredita Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Naime, subvencionisani krediti se odobravaju sa ciljem pružanja podrške razvoju ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, a odobravaju se za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku osnovnog stada i stoke za tov, kao i za nabavku hrane za životinje. Maksimalni iznos kredita za registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička lica) je 6 miliona dinara, dok za pravna lica i zemljoradničke zadruge taj iznos dostiže 18 miliona dinara. U zavisnosti od namene kredita, rok otplate može biti od jedne do pet godina uz mogućnost oplate u mesečnim, tromesečnim i šestomesečnim anuitetima, dok za kredite čija je ročnost 12 meseci, moguća je otplata u jednoj rati na kraju perioda otplate. Subvencionisani krediti UniCredit Banke odobravaju uz fiksnu kamatnu stopu koja na godišnjem nivou iznosi 3%, odnosno 1% za fizičko lice sa prebivalištem na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close