/ Ekonomija / Da li su radnicima kompanije Leoni povređena prava?
BiF Analize Čitajte B&F online

Da li su radnicima kompanije Leoni povređena prava?

This post has already been read 713 times!

Radnici kompanije “Leoni” u Malošištu kod Doljevca od kojih je zatraženo da prihvate rad duži od jedne radne nedelje i rad prekovremeno, noćni rad i preraspodelu radnog vremena ocenili su da su njihova prava time povređena.

Pprošle nedelje im je naime ponuđeno da potpišu saglasnost kojom se poslodavcu daje mogućnost da ih premesti na drugo mesto rada koje je udaljeno više od 50 kilometra od mesta u kome sada rade ili da ih uputi na rad kod drugog poslodavca duže od godinu dana.

Povredom prava radnici smatraju i to što je u saglasnosti navedeno da poslodavac može novčano potraživanje naplatiti obustavljanjem od zarade, u visini koje prelazi iznos dve trećine zarade.

Iako se zaposleni žale na povredu prava, u kompaniji “Leoni” su agenciji Beta kazali da su odredbe iz dokumenta “Izjava o saglasnosti” uključene u standardni ugovor o radu te kompanije od osnivanja 2009. godine i da su u potpunosti u skladu sa odredbama Zakona o radu.

“Početkom ove godine, odlučili smo da ove odredbe izdvojimo iz našeg Ugovora o radu i da ih stavimo u poseban dodatak – Izjavu o saglasnosti kako bismo svakom zaposlenom ponudili mogućnost da potvrdi svoju raspoloživost da radi prekovremeno, noću i slično i tako ostvari mogućnost da bude dodatno plaćen”, navedeno je u pisanom odgovoru kompanije “Leoni”, gde takođe stoji i da potpisivanje Izjave o saglasnosti nije obavezujuće i da svaki zaposleni ima slobodu da odluči da li će da je potpiše ili ne.

Međutim, profesor radnog prava Mario Reljanović za Insajder navodi da takav blanko dokument „nikako ne može biti u skladu sa zakonom“: „Pojedinačno gledano svaka od tih stavki koje su oni naveli jeste moguća po zakonu. Osim ove o uzimanju više od dve trećine zarade. Međutim, one su zakonite samo kada postoji tačno određeni uslovi u konkretnom slučaju koji poslodavac utvrdi odlukom ili drugim aktom, a na koji zaposleni treba da pristane. Dakle, treba da se da saglasnost za svaku od stavki samo u pojedinačnim i konkretnim slučajevima, a ne blanko za sve ikada što će nastupiti – sutra ili za pet godina“.

On navodi i da posebno nisu zakonite odredbe o obustavi zarade zbog naknade štete. Reljanović navodi i nekoliko primera koji bi mogli da se dese u praksi ako bi se primenio dokument koji je Leoni ponudio svojim zaposlenima.

„Na primer, kada je reč o odredbi o noćnom radu, ako radnik pristane na to da radi noću više od jedne nedelje, to može da ispadne na kraju da čitave naredne godine radi noćnu. Dalje, stavka koja kaže da poslodavac može naplatiti svoje potraživanja obustavljanjem zarade radnika u visini koji prelazi dve trećine plate, to znači da poslodavac može bukvalno da kaže „okej, šteta je nastala, krivi su Pera, Mika i Žika, trošak je 100.000 evra. Sad ćemo mi njima da odbijamo celu platu narednih 18 godina da bi oni to otplatili“. I ti sad kažeš ja se sa tim ne slažem, nisam napravio tu štetu, a poslodavac kaže „jeste, ali potpisao si saglasnost“ pre šest meseci ili šest godina“, objašnjava Reljanović.

 

Izvor: Beta, Insajder

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close