/ Politika i društvo / Da li su poznate lokacije novih kamera za nadzor i rizici po ustavna prava građana?
BiF Analize Čitajte B&F online

Da li su poznate lokacije novih kamera za nadzor i rizici po ustavna prava građana?

Ministarstvo unutrašnjih poslova ni u jednom zvaničnom dokumentu nije utvrdilo lokacije 1.000 novih kamera za video nadzor u Beogradu, što je suprotno izjavama zvaničnika policije.

This post has already been read 1033 times!

Ministarstvo unutrašnjih poslova ni u jednom zvaničnom dokumentu nije utvrdilo lokacije 1.000 novih kamera za video nadzor u Beogradu, što je suprotno izjavama zvaničnika policije.

Informacije o tačnim lokacijama kamera nove generacije koje prepoznaju lica i registracione tablice „nisu sadržane ni u jednom dokumentu”, navodi se u odgovoru Ministarstva na zahtev SHARE Fondacije za pristup informacijama od javnog značaja, što protivreči ranijim tvrdnjama direktora policije da su lokacije stacionarnih kamera već poznate, kao i da je pre odabira lokacija „izrađeno značajno ispitivanje i analiza događanja, pre svega krivičnih dela na teritoriji grada Beograda”.

Na pitanje SHARE Fondacije da li je urađena procena uticaja obrade na zaštitu podataka građana MUP je, umesto odgovora, naveo da još nije počela primena novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji nameće ovu obavezu.

U odgovoru na zahtev SHARE Fondacije dodaje se i da su svi dokumenti o javnoj nabavci opreme za video nadzor u Beogradu zaštićeni oznakom „poverljivo”, kao i da je za uvođenje eLTE tehnologija u sisteme javne bezbednosti Ministarstvo 2017. godine zaključilo Sporazum o strateškom partnerstvu sa kineskom kompanijom Huawei. Reč je o kompaniji koja je poslednjih godina suočena sa optužbama SAD i pojedinih evropskih zemalja za industrijsku i političku špijunažu u saradnji sa kineskim vlastima.

U Srbiji do danas nije pokrenut proces izrade zakona koji bi uredio oblast video-nadzora u javnom prostoru. Softver koji se primenjuje u identifikaciji lica poslednje je u nizu tehnoloških dostignuća koje ozbiljno zadiru u prava i slobode građana, i predstavlja važnu temu javne diskusije u demokratijama širom sveta, navodi se u saopštenju SHARE Fondacije. Sve nedoumice potrebno je što pre razjasniti, pošto je reč o temeljnom ljudskom pravu na privatnost i Ustavom i zakonima garantovanim slobodama građana.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close