/ Vesti / Triglav Osiguranje: Dobro poslovanje u 2018. godini, predlog dividende 2,50 evra
BiF Analize Čitajte B&F online

Triglav Osiguranje: Dobro poslovanje u 2018. godini, predlog dividende 2,50 evra

This post has already been read 141 times!

Dobro poslovanje u 2018. godini, predlog dividende 2,50 evra

Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav na sednici 28.3.2019. potvrdio je revidirani godišnji izveštaj Triglav grupe i matičnog društva za 2018. godinu. Poslovanje Triglav grupe bilo je u skladu sa strateškim smernicama i ostvaren je profit od 97,5 miliona evra pre oporezivanja (indeks 115) i povećana je rentabilnost kapitala na 10,8 procenata (u 2017. godini 9,3 procenata). Uprava i Nadzorni odbor predložiće Skupštini akcionara isplatu dividendi u visini 2,50 evra bruto po akciji, što predstavlja 70,3 procenata konsolidovane neto dobiti za 2018. godinu. Triglav osiguranje Beograd, deo Triglav grupe, u 2018. godini postiglo je rast ukupne premije osiguranja od 12% (obračunato u evrima) u odnosu na isti period prethodne godine.

Rast premije Grupe na svim tržištima i segmentima osiguranja. Rezultati Triglav grupe za 2018. godinu su dobri i prevazilaze planirane, što je pre svega posledica visokog rasta premije osiguranja, povoljnog štetnog rezultata i određenih jedinstvenih događaja, pre svega u poslednjem kvartalu 2018. godine. Obračunata bruto premija osiguranja u iznosu od 1.068 miliona evra za 7 procenata je veća nego u 2017. godini, a Grupa je postigla svoj rast u svim segmentima osiguranja i na svim tržištima. Kombinovani količnik Grupe iznosio je 91,8 procenata. Investicioni prinosi – bez prinosa životnih osiguranika koji preuzimaju investicioni rizik – bili su za 29 procenata niži nego u 2017. godini, što je posledica nastavka stanja niskih kamatnih stopa na finansijskim tržištima.

Finansijska stabilnost i predlog dividende. Grupa ima visoki kreditni rejting „A“ koja potvrđuje njeno profitabilno poslovanje, vodeći regionalni tržišni položaj i sistematično sprovođenje brojnih strateških aktivnosti u pravcu razvoja i rasta Triglav grupe. Grupa je finansijski stabilna, što joj obezbeđuje i veoma konzervativna i stabilna reosiguravajuća zaštita i razborito upravljanje rezervacijama. U skladu sa ocenama, adekvatnost kapitala se je krajem 2018. godine kretala u ciljnom rasponu određenom politikom upravljanja kapitala Grupe prema metodologiji Solventnosti II. Predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar: „Predložena dividenda je u skladu sa našom politikom o dividendama koja je održiva i istovremeno atraktivna. S njom na uravnotežen način obezbeđujemo dugoročnu finansijsku stabilnost Grupe, omogućujemo njen rast i razvoj te istovremeno isplaćujemo privlačne dividende našim akcionarima.“ U skladu sa finansijskim kalendarom predviđen je datum zasedanja redovne Skupštine Osiguravajućeg društva Triglav koja će odlučivati o podeli bilansne dobiti, 28.5.2019.

Aktivnosti rasta i razvoj Grupe Triglav. U skladu sa strateškim ciljevima, Grupa je u 2018. godini osim organskog rasta obima poslovanja nastavila s aktivnostima širenja kako u delatnosti osiguranja tako i u upravljanju imovinom. U 2018. godini potpisala je ugovor o kupovini hrvatskog društva za penzijska osiguranja Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuće društvo i slovenačkog društva za upravljanje imovinom ALTA Fond te dokupila udeo do 100-procentnog vlasništva slovenačkog društva Skupna pokojninska družba. Sa aktivnostima svog rasta nastavlja i ove godine. Zavarovalnica Triglav je osnovala društvo za upravljanje obaveznim i dobrovoljnim penzijskim fondovima Triglav penzisko društvo AD Skopje kojim ulazi na makedonsko tržište penzijskih osiguranja i tako postaje jedno od tri društva na tom tržištu.

Triglav grupa u Srbiji. Triglav osiguranje Beograd je 2018. godinu završilo sa rastom ukupne fakturisane premije od 12% (obračunato u evrima po prosečnom kursu u periodu), u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupna fakturisana premija iskazana u evrima zabeležila je rast od 14% u segmentu neživotnih osiguranja. Društvo održava stabilnu 5 poziciju na tržistu osiguranja u Republici Srbiji sa kontinuiranim rastom tržisnog učešća, koje na kraju trećeg kvartala 2018. godine prema kriterijumu fakturisane premije iznosi 6,0%. Rast premije je bio za 4,2 procentna poena viši od rasta srpskog tržišta osiguranja.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close