/ Vesti / Sindikati za izmene agencijskog zapošljavanja
BiF Analize Čitajte B&F online

Sindikati za izmene agencijskog zapošljavanja

This post has already been read 105 times!

Savez samostalnih sindikata Srbije podneo je svim poslaničkim grupama u parlamentu amandmane na Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju, koji za cilj imaju, kako navode, ograničenje broja i unapređenje položaja radnika angažovanih preko agencija.

Amandmanima se traži da se ograniči broj angažovanja agencijski zaposlenih na deset odsto u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod poslodavca korisnika, kako bi se sprečile zloupotrebe.
Predviđeno je i da se uvede solidarna odgovornost poslodavca korisnika i agencije za isplatu naknade štete po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja ustupljenog zaposlenog, kao i da se poveća iznos predviđenih prekršajnih kazni u slučaju kršenja zakona, odnosno da iznos kazni bude izjednačen sa kaznama koje predviđa Zakon o radu.

Sindikat traži i obavezu agencije da dostavi dokaz o bankarskoj garanciji kao uslov za izdavanje dozvole za rad, koja bi bila sredstvo obezbeđenja isplate zarade, naknade zarade i naknade troškova agencijskim zaposlenima.

Izvor Blic/Tanjug

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close