Home VestiEkonomija Najprofitabilnija i najveća ekonomska celina u 2020. godini je grupa JP EPS BEOGRAD

Najprofitabilnija i najveća ekonomska celina u 2020. godini je grupa JP EPS BEOGRAD

by bifadmin

Agencija za privredne registre danas je objavila publikaciju „Godišnji izveštaj o poslovanju ekonomskih celina u privredi u 2020. godini”, čiju osnovu čine podaci iz konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. i 2019. godinu, koje su matična privredna društva dostavila Agenciji.

U godišnjem izveštaju su analizirani finansijski položaj i uspešnost poslovanja 630 ekonomskih celina u privredi, u okviru kojih su, pored matičnih privrednih društava, poslovala i 2.053 zavisna i pridružena pravna lica. Broj ekonomskih celina je smanjen za 33 u odnosu na prethodnu godinu, dok je broj zavisnih i pridruženih pravnih lica povećan za 19. Pri tome, broj zaposlenih u ekonomskim celinama je opao sa 320.567 na 316.785 radnika.

Najveći broj pravnih lica, kao i prethodnih godina, beleži grupa DELTA HOLDING DOO BEOGRAD, u kojoj je poslovalo 61 pravno lice (pet više nego u 2019. godini), od čega je 17 imalo sedište u inostranstvu. Veliki broj pravnih lica grupisan je i u okviru ekonomske celine KOEFIK DOO BEOGRAD, koja je obuhvatala ukupno 55 pravnih lica, što je 12 lica više nego prethodne godine. Zatim, u sklopu grupe MK GROUP DOO BEOGRAD poslovalo je 47 povezanih pravnih lica (36 u 2019. godini). Veliki obim konsolidacije je i kod ekonomskih celina MPZ AGRAR DVA DOO NOVI SAD (44 pravna lica), MPZ AGRAR DOO NOVI SAD (27 pravnih lica), potom NICCO DOO BEOGRAD (25 pravnih lica) i I&F GRUPA DOO BEOGRAD (22 pravna lica).

Finansijski kapaciteti ekonomskih celina su u 2020. godini smanjeni

U 2020. godini, koju je obeležila globalna kriza uzrokovana pandemijom kovida 19, ekonomske celine su smanjile obim poslovnih aktivnosti, pri čemu su generisale ukupne prihode od 3.564.142 miliona dinara, za 6,7% manje u odnosu na prethodnu godinu, i ukupne rashode od 3.387.513 miliona dinara, koji su opadali bržim tempom, po stopi od 7,2%. Na ukupnom nivou su poslovale profitabilno ostvarivši pozitivan neto rezultat od 144.680 miliona dinara, veći za 5,9% u odnosu na prethodnu godinu. Neto dobitak beleži 518 ekonomskih celina (u 2019. godini 559), čiji krug konsolidacije obuhvata 1.735 zavisnih i pridruženih pravnih lica, dok je sa neto gubitkom poslovalo 112 celina (osam više nego prethodne godine) sa 318 zavisnih i pridruženih pravnih lica.

Finansijski kapaciteti ekonomskih celina su u 2020. godini, takođe, smanjeni, te su one raspolagale sa poslovnom imovinom od 5.277.409 miliona dinara, koja je manja za 3,9% na godišnjem nivou i kapitalom od 2.716.353 miliona dinara, koji je smanjen za 5,4% u poređenju sa prethodnom godinom. Istovremeno, ukupne obaveze iznose 2.707.792 miliona dinara i opale su za 2,1%, dok je kumulirani gubitak od 751.723 miliona dinara povećan za 1,7%. Navedena kretanja uticala su na pad racia sopstvenog kapitala sa 49,6% na 48,7%, te je i stepen ukupne zaduženosti porastao sa 1,02 na 1,05.

U ekonomskoj celinama skoncentrisana četvrtina finansijskih performansi privrede

Značajan doprinos ekonomskih celina u ukupnim privrednim kretanjima pokazuje i to što je u okviru njih u proseku skoncentrisana četvrtina finansijskih performansi privrede, odnosno 29,5% ukupnih prihoda i 29,4% ukupnih rashoda, zatim 26,2% neto dobitka i 14,9% neto gubitka, dok u finansijskim kapacitetima imaju udeo od 30,7% u poslovnoj imovini i 33,8% u kapitalu, a u ukupnom gubitku privrede učestvuju sa 19,7%. Od ukupnog broja zaposlenih na nivou privrede, na njih se odnosi 26,0%.

U izveštaju je, uz analizu poslovanja ekonomskih celina na ukupnom nivou i analizu poslovanja i specifičnosti vodećih ekonomskih celina prema osnovnim finansijskim performansama, prikazano po 20 celina sa najvećim poslovnim prihodima i neto dobitkom, zatim sa najvećom poslovnom imovinom i kapitalom, kao i sa najvećim neto gubitkom i ukupnim gubitkom.

Najprofitabilnija i najveća ekonomska celina u 2020. godini je grupa JP EPS BEOGRAD, a među prvih pet prema neto dobitku su i MK GROUP DOO BEOGRAD, JP SRBIJAGAS NOVI SAD, COCA-COLA HBC DOO ZEMUN i HEMOFARM AD VRŠAC, koje su rangirane i u segmentu od 20 celina sa najvećim poslovnim prihodima.

U pet celina koje su ostvarile najveće poslovne prihode, uz JP EPS BEOGRAD i JP SRBIJAGAS NOVI SAD, spadaju i grupe NIS AD NOVI SAD, koja je druga prema visini neto gubitka, kao i TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD i DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD, koje beleže visoku profitabilnost (šesta odnosno sedma prema neto dobitku).

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar