Home VestiBiznis & Finansije Kancelarija za evropske integracije i Srpska asocijacija menadžera potpisale Memorandum o saradnji

Kancelarija za evropske integracije i Srpska asocijacija menadžera potpisale Memorandum o saradnji

by bifadmin

Srpska asocijacija menadžera (SAM) i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije (SEIO) potpisale su danas Memorandum o saradnji u procesu evropskih integracija. Pored predstavnika ove dve institucije, potpisivanju je prisustvovala Tanja Miščević, šef Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. 

Cilj zaključivanja Memoranduma o saradnji je uspostavljanje međusobne saradnje SAM-a i Kancelarije radi što efikasnije koordinacije aktivnosti u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Memorandumom je dogovoreno da će se održavati redovne konsultacije o procesu pristupanja u cilju podizanja informisanosti privrede i javnosti o svim relevantnim aspektima procesa evropskih integracija.

evropske integracije

Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije izjavio je da je za uspešne pregovore o pristupanju važno da u sam proces budu uključeni svi kapaciteti društva, uključujući poslovni sektor, a imajući u vidu kolike će koristi privreda imati od članstva, ali i to koliko promena mora da se dogodi u načinu poslovanja privrednih subjekata u Srbiji. Koristi od evropskih integracija vidljive su i pre samog pristupanja, sprovođenjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju – omogućen je bescarinski pristup za srpski izvoz na EU tržište koje broji 500 miliona ljudi, mogućnost poslovanja preduzeća širom Evrope, bolji su uslovi za privljačenje stranih investicija. Koristi koje će doneti članstvo Srbije u EU su pre svega slobodan protok ljudi, robe i kapitala, podrška razvoju malih i srednjih preduzeća i njihovom poslovanju u EU, niže cene i veći izbor i kvalitet robe i usluga na domaćem tržištu.

Kako bi se pregovori o svim ovim akspektima zaključili na najpovoljniji način za sve aktere, neophodne su konsultacije države sa svim zainteresovanim stranama, a posebno sa privrednicima, naglasio je Majstorović i dodao da nam je, imajući to u vidu, važno što će nam u tome pomagati i Srpska asocijacija menadžera.

„Za SAM je veoma značajno potpisivanje ovog Memoranduma jer kao privrednici i odgovorni menadžeri želimo da se aktivno uključimo u procese pregovaranja i da doprinesemo

pravovremenom informisanju privrede šta donosi sam proces, gde je potrebno već sada uraditi prilagođavanja u našim poslovnim procesima, kao i koje nas sve faze usklađivanja čekaju. Ima puno pregovaračkih poglavlja koja su nama interesantna poput energetike, poljoprivrede, slobodnog kretanja roba, kapitala i radnika, tržišna konkurencija, finansijske usluge, zaštite životne sredine i druga.“, istakao je Milan Petrović, predsednik Srpske asocijacije menadžera

 

Pročitajte i ovo...