by bifadmin

Izdaje: Novinsko izdavačko preduzeće BIF Press d.o.o. 11 000 Beograd, Čika Ljubina 6/II

“Biznis i finansije”, Čika Ljubina 6/II, 11 000 Beograd

Telefoni: (011) 40-88-137

E-mail: marketing@bif.rs, pretplata@bif.rs.redakcija@bif.rs

Direktor: Biljana Romić Punoš

Glavni i odgovorni urednik: Zorica Žarković

Uređvački kolegijum: Marija Dukić, Marko Miladinović

Urednik fotografije: Marija Dukić

Stalni saradnici: Nenad Gujaničić, Vladimir Adonov, Milutin Mitrović (Italija), Daniela Ilić, Dražen Simić, Marijana Krkić, Mirko Miloradović, Milica Rilak, Marica Vuković, Srđan Bešir (Kanada), Milan Kokorić, Aleksandra Galić, Katica Đurović, Nataša Šutuljić

Marketing: Zoran Mijatović

Prepress: TriD
Štampa: “Rotografika”, Subotica

Informacije o pretplati
Godišnja pretplata: 8.800 dinara, uračunat pdv 10%;
Cena za inostranstvo: 150 EUR.
U cenu pretplate uračunati su svi specijalni dodaci koje “Biznis i finansije” objavljuje u toku godine. Takođe, Biznis i finansije možete čitati u digitalnom obliku, preko Novinarnice.

Žiro račun: 170-300950534-65
Unicredit banka, Beograd, Rajićeva 27-29