/ O nama

Lična karta: Biznis & Finansije

Mesečnik “Biznis & Finansije” osnovan je u oktobru 2004. godine, a prvi broj izašao je iz štampe 10. novembra 2004. godine.

Magazin „Biznis & Finansije“ je mesečnik koji su osnovali nekadašnji novinari i direktori u magazinu Ekonomist. S obzirom na svoju uređivačku politiku i tempo izlaženja, magazin se ne bavi dnevno političkim temama, već strateškim pitanjima značajnim za ekonomski i društveni razvoj – od makroekonomskih analiza svetskih i domaćih kretanja do naučnih, IT, kulturnih, ekoloških i sličnih tema.

Uredništvo nastoji da plasira analize koje se temelje na činjenicama, da teme obradi iz više različitih stručnih uglova, i da pored njihove specifičnosti ukaže na povezanost ekonomskog razvoja sa ostalim segmentima bez kojih nema kvalitetnog i održivog društvenog napretka. Zato su akcenti na novim idejama, proizvodima i uslugama u obrazovanju, nauci, ekologiji, tehnologijama, umetnosti i kulturi u najširem smislu, gde se pored analize aktuelne situacije nude i primeri konkretnih rešenja. Shodno tome, izvori informacija su relevantni na različite načine – od najuglednijih analitičkih kuća i stručnjaka, do sagovornika koji su u svom poslu ili sredini uradili nešto kreativno i kvalitetno i što može biti konkretan podsticaj i ohrabrenje i za druge.

Magazin je u privatnom vlasništvu nekoliko akcionara od kojih su neki i članovi redakcije (direktor i zamenik glavnog urednika). Časopis nije povezan sa bilo kojim poslovnim konglomeratom u Srbiji i u svom uređivačkom pristupu jasno razlikuje plaćene reklame i PR tekstove od sopstvene produkcije.

Zahvaljujući ovakvoj uređivačkoj politici, magazin sarađuje sa brojnim stručnjacima iz vodećih bankarskih i revizorskih kompanija i osiguravajućih kuća, kao i sa nezavisnim ekonomistima, sociolozima i drugim stručnjacima i vladinim institucijama istraživačkog tipa.

Magazin ima nekoliko specijalnih edicija: Biznis TOP u kojem daje rang liste preduzeća po različitim pokazateljima uspeha, Finansije TOP u kojem daje pregled finansijskih institucija i njihov rang (banke, revizorske kuce, penzioni fondovi, itd), i ediciju o MSP u kojem daje detaljan pregled poslovanja sektora malih preduzeća i TOP 500 kompanija u Centralnoj Evropi. Ova poslednja edicija radi se u saradnji sa revizorskom kućom Deloitte.

Pored ovih ključnih edicija, Magazin u saradnji sa različitim partnerima izdaje i posebne specijalizovane dodatke.

Čitalačka publika magazina je rukovodeći kadar i srednji menadžment u kompanijama, finansijskom sektoru, vladinim institucijama, ali zahvaljujući svojoj orijentaciji ka ekonomskom obrađivanju tema iz kulture, nauke, ekologije i drugih oblasti, čitaoci lista su i ljudi kojima ekonomija nije u opisu radnog mesta.

Izdaje: Novinsko izdavačko preduzeće BIF Press d.o.o. 11 000 Beograd, Čika Ljubina 6/II Telefoni: (011) 262 28 15; tel/fax: 218 70 96

Direktor: Biljana Romić Punoš; Glavni i odgovorni urednik: Zorica Žarković

Urednik fotografije: Marija Dukić

Stalni saradnici: Nenad Gujaničić, Vladimir Adonov, Edvard Jakopin, Nikola Marković, Milutin Mitrović (Italija), Daniela Ilić, Marko Miladinović, Mirko Miloradović, David Mališ, Uroš Nedeljković, Milica Rilak, Marica Vuković, Miloš Vuković (Kanada), Valentina Nešić, Milan Kokorić, Dragan Pejčić, Miroslav Ružica, Biljana Vukajlović, Petar Ilijin

Marketing: Zoran Mijatović

Prepress: TriD;

Agencijski servis: Beta

Štampa: “Rotografika”, Subotica

Godišnja pretplata: 8.000 dinara; cena za inostranstvo: 150 EUR. U cenu pretplate uračunati su svi specijalni dodaci koje “Biznis i finansije” objavljuje u toku godine

Žiro račun:170-300950534-65 HVB banka Srbija i Crna Gora a.d, Beograd, Rajićeva 27-29

e-mail: office@bif.rs; marketing@bif.rs; pretplata@bif.rs www.bif.rs

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close