by bifadmin

Pretplatite se na mesečnik "Biznis & Finansije"

Biznis & Finansije je mesečnik koji su osnovali nekadašnji novinari magazina Ekonomist.

S obzirom na svoju uređivačku politiku i tempo izlaženja, magazin je izrazito apolitično orijentisan i bavi se isključivo ekonomskim temama u najširem smislu, od privrednih tema do naučnih, IT, kulturnih, ekoloških i sličnih tema obrađenih sa ekonomskog stanovišta.

Magazin sarađuje sa brojnim stručnjacima iz vodećih bankarskih i revizorskih kompanija i osiguravajućih kuća, kao i sa nezavisnim ekonomistima, sociolozima i drugim stručnjacima i vladinim institucijama istraživačkog tipa. U cenu pretplate na magazin uračunate su i Specijalne godišnje Edicije:

BIZNIS TOP

Rang lista najuspešnijh preduzeća u Srbiji po poslovnom prihodu, dobiti, kapitalu, konsolidovani bilansi, regioni, sektori

FINANSIJE TOP

Rang lista Banke, Osiguranja, Lizing, Revizorske i Brokerske kuće, Fondovi i Berze...

EDICIJA MSP

Rang lista malih i srednjih preduzeća po dobiti, poslovnom prihodu

+ Edicija TOP 500 CE (Rang lista preduzeća u Centralnoj Evropi)

*Cena edicija u maloprodaji je 2.500,00 din, tako da pretplatom ostvarujete značajan popust!

Godišnja pretplata na štampano izdanje
8.800,00 RSD (PDV uključen)

Godišnja pretplata na elektronsko izdanje
3.520,00 RSD (PDV uključen)