Home VestiEkonomija Nastavlja se pad proizvodnje u Srbiji

Nastavlja se pad proizvodnje u Srbiji

by bifadmin

Industrijska proizvodnja u Republici Srbiji u novembru 2014. godine manja je za 8,7% nego u novembru 2013. godine, a u odnosu na prosek 2013. godine manja je za 2,0%. Industrijska proizvodnja u periodu januar–novembar 2014. godine, u poređenju sa istim periodom 2013. godine, manja je za 6,5%, saopštio je republički zavod za statistiku.

Posmatrano po sektorima, u novembru 2014. godine, u odnosu na isti mesec 2013, zabeležena su sledeća kretanja:
• sektor Rudarstvo – pad od 24,1%,
• sektor Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – pad od 23,7%, i
• sektor Prerađivačka industrija – pad od 2,7%.

rudarstvo
Podaci o industrijskoj proizvodnji po namenskim grupama u novembru 2014. godine, u odnosu na isti mesec prethodne godine, pokazuju da je došlo do pada u proizvodnji: energije (22,0%), intermedijarnih proizvoda, osim energije (10,5%), i netrajnih proizvoda za široku potrošnju (0,3%), dok je rast zabeležen u proizvodnji: kapitalnih proizvoda (8,9%), i trajnih proizvoda za široku potrošnju (17,0%).

Obim industrijske proizvodnje u novembru 2014. godine, u odnosu na novembar 2013, beleži:  pad kod 21 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 72%), a rast kod 8 oblasti (učešće u strukturi industrijske proizvodnje – 28%).
Najveći uticaj na pad industrijske proizvodnje u novembru 2014. godine, u odnosu na isti mesec 2013. godine, imale su: Proizvodnja električne energije, Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina, Eksploatacija uglja, Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda i Proizvodnja motornih vozila i prikolica.
Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za novembar 2014, u odnosu na oktobar 2014, pokazuje da je za industriju – ukupno ostvaren rast industrijske proizvodnje od 2,3% i da je za prerađivačku industriju ostvaren rast od 3,5%.
Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za novembar 2014. godine, u odnosu na prosek 2013, za industriju – ukupno pokazuje da je ostvaren pad od 7,8%, a za prerađivačku industriju pad od 0,6%.
Proizvodnja malih preduzeća (broj zaposlenih manji od 50) koja nisu obuhvaćena redovnim statističkim istraživanjem prati se na uzorku izabranih jedinica iz sektora prerađivačke industrije. Kada se uključi ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća iz uzorka, industrijska proizvodnja u novembru 2014. godine, u odnosu na prosek 2013. godine, kod ukupne industrijske proizvodnje manja je za 2,2%, a kod prerađivačke industrije veća je za 4,4%.

Pročitajte i ovo...