Home VestiEkonomija Biznis top 2016/17 u izdanju magazina Biznis i finansije: Šta je, zaista, vest?

Biznis top 2016/17 u izdanju magazina Biznis i finansije: Šta je, zaista, vest?

by bifadmin

Spisak najprofitabilnijih kompanija u Srbiji iz godine u godinu je gotovo isti, s tim što je u 2016. godini Naftna industrija Srbije (NIS) preuzela prvu poziciju od Telekoma, koji je bio vodeći godinu ranije. Među prvih pet po ostvarenoj zaradi, pad profitabilnosti u 2016. u poređenju sa prethodnom godinom zabeleželi su Telekom, Telenor i EPS, dok je NIS ostao na približnom nivou, a Beogradske elektrane su uvećale dobit 2,6 puta.

U prošloj godini, EPS je istovremeno ostvario najveće prihode koji čine 2,4% poslovnih prihoda cele privrede, ali je bio drugoplasiran među najvećim akumuliranim gubitašima. Kao i ranijih godina, najveći ukupni gubitaš u 2016. je Javno preduzeće Srbijagas, sa ukupnim gubitkom od 130,7 milijardi dinara, koji je, doduše, manji za 13% nego godinu pre. Polovina tog gubitka, odnosno 66,2 milijarde dinara, čini gubitak iznad visine kapitala.

Ako je nešto zaista vest u prošlogodišnjem poslovanju, i to dobra – onda je to visoka solventnost i bonitet nekolicine domaćih preduzeća kao što su novosadska kompanija Sunoko, Koncern Bambi i Nelt Grupa.

Premda finansijski izveštaji za 2016. koje je Agenciji za privredne regsitre (APR) dostavilo 97.430 privrednih društava u Srbiji ukazuju da su u prošloj godini najuspešniji sektori bili trgovina, prehrambena i telekomunikaciona industrija, kada je reč o rangiranju kompanija po ključnim poslovnim parametrima, na vodećim pozicijama po ostvarenim prihodima i zaradi ubedljivo su se izdvojile one koje posluju u oblasti energetike i telekomunikacija, što je bio slučaj i godinu ranije.

NAJPROFITABILNIJI: SMENA NA VRHU

Najprofitabilnija kompanija u 2016. godini bila je Naftna industrija Srbije (NIS), sa neto dobitkom od 16,1 milijardu dinara. On je gotovo jednak neto dobitku koji je ova kompanija ostvarila godinu ranije i čini 3% neto dobitka cele domaće privrede. Drugi po profitabilnosti bio je Telekom Srbija, što je pad u odnosu na 2015. godinu, kada je ova kompanija bila najprofitabilnija u Srbiji. Telekom Srbija je u 2016. ostvario neto dobitak od 15,2 milijardi dinara, što je za 7,1% manje u odnosu na godinu ranije. Trećeplasirano preduzeće po ostvarenoj zaradi, takođe posluje u sektoru telekomunikacija. Naime, kompanija Telenor Srbija je završila prethodnu poslovnu godinu sa neto dobitkom od 8,9 milijardi dinara, ali je i njena neto dobit manja za 7,9% nego u 2015. godini.

Nakon prvoplasirane trojke, sledi Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije (EPS) sa ostvarenom dobiti od 8,8 milijardi dinara koja je za petinu manja nego godinu ranije, a na petom mestu je Javno komunalno preduzeće Beogradske elektrane, sa neto dobitkom od 8 milijardi dinara, koji je 2,6 puta veći u poređenju sa 2015. godinom.

VODEĆI PO POSLOVNIM PRIHODIMA

Prema ostvarenim poslovnim prihodima u 2016. godini, rang lista prvih pet kompanija je drugačija u odnosu na pozicije prema ostvarenoj zaradi. Na prvom mestu je Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije (EPS), koje je u prošloj godini ostvarilo prihode od 222,1 milijardi dinara, što je rast od čak 43,8% u poređenju sa 2015. godinom. Poslovni prihod EPS-a čini 2,4% poslovnih prihoda cele privrede u Srbiji, ali EPS, istovremeno, ima veliki akumulirani gubitak u iznosu od 122,7 milijardi dinara, i u prošloj godini je bio drugi među akumuliranim gubitašima.

Na drugom mestu je Naftna Industrija Srbije (NIS), sa poslovnim prihodom od 177,9 milijardi dinara, koji je za 11% manji u odnosu na 2015. godinu zbog nepovoljnih kretanja na tržištu energenata. Trećeplasirana je kompanija Fijat automobili Srbija, ali su njeni prihodi od 132,6 milijardi dinara manji za 5% u odnosu na 2015. godinu.

Zahvaljujući poslovnom prihodu koji je lane iznosio 107,1 milijardi dinara, kompanija Merkator je po ovom pokazatelju bila na četvrtom mestu, ali je istovremeno iskazala neto gubitak od 1,8 milijardi dinara. Petoplasirani je Telekom Srbija, sa iskazanim poslovni prihodom u visini od 87,1 milijarda dinara, što je manje za 1,8% u poređenju sa 2015. godinom.

KO SE IZDVOJIO PO BONITETU

Na listi najprofitabilnijih, po visokoj bonitetnoj sposobnosti izdvojile su se novosadska kompanija Sunoko (6,3 milijardi dinara dobiti) i Koncern Bambi (1,8 milijardi dinara dobiti).

Prethodnu godinu je po dobrim rezultatima i stabilnosti poslovanja svakako obeležila kompanija Nelt, koja se sa poslovnim prihodom od 75,8 milijardi dinara našla na osmom mestu i ujedno ostvarila neto dobit od jedne milijarde dinara. Ovo privredno društvo se pokazalo kao jedno od najstabilnijih, budući da je izuzetno solventno i visoko rangirano kada je reč o bonitetu.

NAJVEĆI NETO GUBITAŠI

Prvoplasirana među gubitašima bila je Železara Smederevo, sa najvećim neto gubitkom od 16,2 milijardi dinara, ali je u 2016. zdravi deo ovog preduzeća dobio novog vlasnika i nastavio da posluje kao novoosnovano privredno društvo Hestil Srbija, dok je Železara zadržala preostali deo imovine.

Na drugom mestu je Javno preduzeće Putevi Srbije, sa gubicima koji su u 2016. iznosili 13,1 milijardu dinara i bili su veći za čak 36,7% u odnosu na godinu ranije. Prošle godine, HIP Azotara je udvostručila gubitak na šest milijardi dinara u poređenju sa 2015. godinom, HIP Petrohemija je učetvorostručila gubitak do iznosa od 5,3 milijarde dinara, dok je na petom mestu bila kompanija Merkur internacional, sa gubitkom od 4,4 milijardi dinara.

NAJVEĆI UKUPNI GUBITAŠI

Kao i ranijih godina, najveći ukupni gubitaš u 2016. je Javno preduzeće Srbijagas, sa ukupnim gubitkom od 130,7 milijardi dinara, koji je, doduše, manji za 13% nego godinu pre. Polovina tog gubitka, odnosno 66,2 milijarde dinara, čini gubitak iznad visine kapitala. Ovo javno preduzće dve godine beleži pozitivno poslovanje, a njegov neto dobitak od 2,2 milijarde dinara je smanjen za 26,8% u odnosu na 2015. godinu.

Na ovoj neslavnoj listi, slede Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije (EPS) sa akumuliranim gubitkom u iznosu od 122,7 milijardi dinara,a potom Infrastruktura železnice Srbije koja je prošle godine uvećala ukupni gubitak za 6,9%, na 86,3 milijardi dinara. Na četvrtom mestu je HIP Petrohemija sa ukupnim gubitkom od 76,6 milijardi dinara. Uvećanje ukupnog gubitka za 8,1% u odnosu na 2015. zabeležila je i kompanija Vip mobajl, čiji je ukupni gubitak u prošloj godini iznosio 65,7 milijardi dinara.

 

rangovi

Pročitajte i ovo...