Home Promo Evolucija IT odeljenja

Evolucija IT odeljenja

by bifadmin

Tradicionalna karikatura IT odeljenja je grupa tehničkih gikova stacionirani u podrumu kompanije, koje drugi zaposleni nikada ne vide i koji rade poslove koje niko drugi ne razume.

Stvari su se dramatično promenile konzumerizacijom tehnologije: Danas svaki potrošač koristi napredan pametan telefon, dok deca uče programiranje u školi. Širim razumevanjem IT-ja, ovo odeljenje je postalo integrisaniji i vredniji deo firme.
Međutim, iako je profil ove funkcije stalno rastao, istraživanje  pokazuje da je u 2019. odjednom bilo manje CIO-va u upravnom odboru nego pre samo dve godine, beležeći pad od 71% na 58%. Da li to simbolizuje opadanje IT-ja?
Raspravljamo o evoluciji i budućnosti ovog odeljenja sa Caroline Serfass, CIO kompanije Canon Europe.
Od podruma do odbora
„Percepcije IT odeljenja su se zaista promenile. Kada je IT počeo, uglavnom je bio u vezi sa automatizacijom finansijskih procesa. Bio je zaista nešto što niko drugi nije razumeo. Sama sam svedok da je u nekim od mojih uloga odeljenje i dalje bilo u podrumu. Takođe sam dobijala komentare poput ‘Ne izgledaš kao da radiš u IT-ju!’“
„Prvi put sam videla tranziciju negde tokom 2000-tih, kada sam počela jasno da viđam razgovore o partnerstvu i koliko je bilo važno da se priključimo. IT nije više samo administrativna funkcija. Ceo svet je digitalan, tako da je on mnogo više u prvom planu.“
I pored predviđanja  da će se u 2020. desiti kraj IT odeljenja, ova funkcija je danas i dalje jaka. Možda je najvažniji razlog za to digitalna transformacija. Tokom poslednjih 20 godina organizacije širom sveta potpuno su rekonstruisale svoje poslovanje, od administracije do šaltera. Ovaj proces je ubrzano pogurao IT u osnovni deo modernog poslovanja. Takođe je izmenio kako organizacije gledaju na tu funkciju, s većim razumevanjem da IT lideri moraju da budu uključeni u planiranje. Dokaz toga je u brojkama. Prema istraživanju , više od polovine IT lidera svake godine izveštava da je uloga CIO-a u njihovoj organizaciji postala više strateška.

Partner digitalne transformacije
Međutim, prema ciframa iz 2019, broj CIO-va na nivou odbora odjednom je pao za 13% u poređenju sa 2017 .  Zašto? Jedna sugestija je da poslovanja vide ulogu CIO-a da predvodi projekte digitalne transformacije, a sada mnoge organizacije vide svoje transformacije kao ‘završene’. Takav stav je glavni razlog za zabrinutost za zaposlene u IT-ju, kao i česta zabluda za firme.

„Ako uklonimo reč digitalna, ostaje nam transformacija, a transformacija nikada nije završena, jer se svet menja svakog trenutka. Naravno, postojala je inicijalna eksplozija digitalne transformacije pre 20 godina kada su se IT odeljenja fokusirala na digitalizaciju administracije. Ali, u zavisnosti od kompanije, ponekad čak ni ta faza nije još uvek završena.
Kako vreme prolazi, digitalizacija se jednostavno pomera više ka šalterima i ka procesima koji su okrenuti klijentima. Digitalizacija načina na koji komuniciramo sa klijentima ima tendenciju da bude bržeg tempa, zato što klijent ima potrebu za promenom mnogo češće nego što imaju naše finansijske regulative i procesi, na primer.“
Pošto se zahtevi klijenata toliko često menjaju, transformacija ne može da se posmatra kao polje koje je moguće štiklirati. Čak i ako je već došlo do velike digitalizacije administracije, optimizacija i evolucija šaltera je trajan proces.
Zašto mi je potrebno IT odeljenje?
Firme često shvataju zašto mora da dođe do transformacije, ali da li im je i dalje potrebno IT odeljenje da bi je realizovali? Dolaskom softvera kao usluge (software as a service – SaaS) tokom ranih 2010-ih, industrija je počela da dovodi u pitanje potrebu za posedovanjem IT funkcije unutar firme. SaaS rešenja su ponudila preuzimanje odgovornosti za hardversko održavanje i podršku, smanjujući potrebu za tim odeljenjem. Dok ovaj pristup može da funkcioniše za manje firme, to što ne postoji centralna funkcija stvara probleme na nivou kompanije.
„Mnogi od ovih proizvoda koje možete da kupite se preklapaju u funkcionalnostima. Ako radite fragmentisano, to biti skuplje nego da ste radili zajedno. U međuvremenu, ono što je najvažnije je da informacije mogu da teku, a kada aplikacije nisu projektovane ili usaglašene, onda to jednostavno ne funkcioniše.“
„Problem je u tome što je mnogo toga šta IT radi nevidljivo, tako da ljudi često misle da se to dešava samo od sebe. Oni misle da mi samo brinemo o vašem laptopu ili pametnom telefonu. Ali, IT je pomalo nalik na ledeni breg, možda vidite samo te elemente, ali ispod toga postoji čitav niz stvari koje zahtevaju planiranje i strategiju.“
Kako IT može da prevaziđe zablude?
Da bi ova funkcija zadržala svoj uticaj i ugled strateškog partnera, od suštinskog je značaja da se pozabavi zabludama o digitalnoj transformaciji i ulozi IT funkcije. Koje su najbolje strategije za IT lidere kako bi se to ostvarilo?
• Ustanovite formalne procese – „Način na koji smo mi u Canon-u tome pristupili je da smo ustanovili određene procese, koje vodi CEO, kako bismo osigurali da je IT uključen što je ranije moguće – na primer, ustanovljavanje provera, naročito po pitanju finansijskih odobrenja. Takođe vodimo računa o tome da, kada su projekti završeni, imamo formalnu proveru – da li smo postigli poslovni cilj, da li se sistemi zaista koriste i šta možemo da naučimo iz toga kako smo sarađivali?

• Preuzmite zajedničke odgovornosti za projekte – „Naš posao nije završen kada smo isporučili IT, to je jednostavan deo. Mnogo je teže postaviti pitanja – zašto želite to da uradite? Šta je poslovni cilj? Ja od mog tima tražim da se ne plaše da stupe u razgovore koji se ne tiču samo IT-ja, već i postizanja poslovnih ciljeva. Ljudima kažem, nemojte da pitate za dozvolu, vi ste jednako bitni kao i svi ostali.“

• Povećajte vidljivost – „Pobrinite se da su troškovi IT-ja transparentniji, tako da ih je lakše razumeti. Ovo je korisno zato što je veća verovatnoća da će početi da misle o tome šta je vredno. Kada ljudi ne znaju koliko to košta, onda postoji manje odgovornosti.“
Budućnost IT-ja
U jeku smo globalne transformacije i to je definisalo ulogu IT odeljenja u poslednjih nekoliko godina. Ali kako će izgledati rad u IT-ju za 10 godina?

„Tehnologije su izuzetno evoluirale. Sada veliki broj procesa može da se automatizuje, a svet se kreće ka oblaku. Kao rezultat toga, mislim da će uloga IT odeljenja postati manja, ne toliko tehnička i fokusiranija na projektovanje informacija, poslovnih procesa i aplikacija za kompaniju.
IT odeljenja će morati da se staraju da informacije teku kroz firmu i da se podaci uvezuju. Tu ne možete bez IT-ja. Njihova uloga će biti definisanje podataka, definisanje poslovnih procesa i osiguravanja da se aplikacije koriste za ono za šta su namenjene i da se ne prilagođavaju. Oni će onda morati da se staraju da sve to radi, podržano od strane tehnologije i mreže koja dobro radi. Oni će takođe igrati ključnu ulogu u optimizaciji IT troškova, osiguravajući da postoji povraćaj investicije, realizujući IT usaglašenost (SoX i GDPR) i sprovodeći bezbednost informacija.“

Pročitajte i ovo...