Home Promo MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd

MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd

by bifadmin

Raiffeisen banka a.d. Beograd je u prvoj nedelji juna izdala dugoročne dinarske obveznice u cilju diversifikacije izvora finansiranja, povećanja nivoa podobnih obaveza i jačanja pokazatelja minimalnog zahteva za kapitalom i podobnim obavezama (MREL racija) i povećanja nivoa minimalnih sopstvenih sredstava i obaveza u skladu sa regulatornim okvirom.

Ukupna nominalna vrednost emisije MREL podobnih obveznica je 6 milijardi dinara, a rok dospeća je 6. jun 2028. godine. Obveznice su emitovane sa takozvanom ”call” opcijom koja Raiffeisen banci daje pravo da izvrši prevremeni otkup svih emitovanih obveznica pre dospeća pod uslovima koji su utvrđeni u prospektu.

Emisija je usmerena ka profesionalnim investitorima, a međunarodne finansijske i razvojne institucije su pokazale posebno interesovanje za ulaganje.

U fazi planiranja i same realizacije emisije, Raiffeisen banka je usko sarađivala i imala punu podršku i razumevanje Narodne banke Srbije, Ministarstva finansija, Komisije za hartije od vrednosti, Centralnog registra za hartije od vrednosti i Beogradske berze. Takođe, banka je tokom celog procesa imala podršku RBI grupacije koja ima bogato iskustvo rada sa različitim finansijskim instrumentima u oblasti tržišta kapitala i korporativnog upravljanja.

„Ovo je prva emisija takvog tipa finansijskog instrumenta za Raiffeisen banku. Izdavanjem dugoročnih dinarskih obveznica privukli smo pažnju međunarodnih finansijskih i razvojnih institucija na tržište korporativnih obveznica u Srbiji koje je još u povoju. Takođe, diversifikovali smo izvore finansiranja i produbili odnose sa investitorima. Prikupljena sredstva će biti primarno plasirana u projekte koji za cilj imaju zaštitu životne sredine, jačanje društvene odgovornosti i savesnog korporativnog upravljanja”, rekao je Zoran Petrović, predsednik Izvršnog odbora Raiffeisen banke prilikom potpisivanja Ugovora o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na Open Market Beogradske berze a. d. Beograd.

Izvršni direktor berze Ivan Leposavić je tom prilikom izjavio da je uključenje MREL podobnih obveznica Raiffeisen banke prvi korak u jačanju ponude finansijskih instrumenata na Beogradskoj berzi, kao jedne od osnovnih mera u sprovođenju nacionalne Strategije razvoja tržišta kapitala. Iako je domaće tržište kapitala još u ranim fazama razvoja, Raiffeisen banka je prepoznala potencijal koji Berza može ponuditi domaćoj privredi, te verujemo da će ovaj inovativni i pionirski korak u narednim mesecima slediti veći broj domaćih banaka i kompanija.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar