Home TekstoviAnalizeBiznis Srbija jedna od prioritetnih zemalja za Švajcarsku

Srbija jedna od prioritetnih zemalja za Švajcarsku

by bifadmin

Prijateljski odnosi koji se od 1908. razvijaju na relaciji Beograd – Bern, pojačani su od 2000. od kada se godišnje, za humanitarne projekte, jačanje demokratskih institucija i tržišne ekonomije i pomoć u razvoju nauke i tehnike, iz Švajcarske odvaja u proseku oko 15 miliona franaka. Reč je o sredstvima koja se daju posredstvom Agencije za razvoj i saradnju i Državnog sekretarijata za ekonomske poslove.

Krajem jula 2011. Agencija je uputila javni poziv za finansiranje „regionalnih istraživačkih projekata u domenu socijalnih nauka“. Krajnji rok za prilaganje projekata je 19. septembar 2011. a pravo učšća imaju naučno istraživačke institucije iz Srbije, kao i razna ministarstva. (više informacija na www.rrpp-westbalkans.net/calls). Pored nauke, do 2013. Švajcarska će nastaviti da pomaže kroz jednokratnu pomoć u maksimalnom iznosu do 20.000 franaka po projektu nevladine organizacije, udruženja građana i vladine institucije širom Srbije.

class=”MsoNormal”> 

class=”MsoNormal”>U ekskluzivnoj izjavi za BiF predsednica Švajcarske Federacije gospođa Mišelin Kalmi Rej kaže: „Možete biti sigurni da su mehanizmi kontrole sredstava koja se daju kao podrška razvoju ne samo Srbiji već i Kosovu izuzetno jaki. Zaista želimo da vidimo da su data sredstva zaista i upotrebljena za tražene svrhe. Kooperacija sa Srbijom definisana je do 2013. godine u dokumentu pod nazivom „Strategija saradnje“ i naš cilj je da, uz pomoć partnera u Srbiji, damo maksimalnu podršku na putu EU integracija, poboljšanju socijalne inkluzije i smanjenju siromaštva, kao i da pomognemo jačanju ekonomske konkurentnosti. Sredinom oktobra Bundesrat Švajcarske će precizno utvrditi nove elemente buduće strategije sa svim svetskim državama do 2016. U periodu od 2000-2013. naš budžet za ovu pomoć ukupno je iznosio 1,2 milijarde franaka. Takođe, posredstvom jedne nevladine organizacije uspeli smo da formiramo forum za stalni dijalog svih srpskih partija i stranaka sa Kosova i predstavnika političkih partija iz Beograda, što dodatno treba da pomogne stabilizaciji prilika u ovom delu Evrope. Nakon poslednjih događaja analiziramo modalitete kako možemo još aktivnije da pomognemo u razvoju prijateljskih odnosa Srba i Kosovara. Posla ima jako mnogo, a ubeđeni smo da smo na dobrom putu.“

class=”MsoNormal”> 

class=”MsoNormal”>Na reči gospođe Kalmi Rej, nadovezao se Generalni direktor Agencije za razvoj i sradnju dodao je „da je u vremenima globalne finansijske krize i klimatskih promena, očigledno da su privatni sektor i saradnja sa lokalnim organizacijama i opštinama ključ uspeha. Saradnja i razvoj mogu biti uspešni, pokazuje praksa, ukoliko se akcenat stavi na inovacije, na nove pristupe u rešavanju aktuelnih problema. Predstojeća konferencija UN, koja će se održati u Rio de Žaneiru 2012. treba da precizira razvojnu i ekološku politiku u smeru globalnog održivog razvoja.“

Klimatske promene, ubrzani globalni  porast stanovništva i sve veća potreba za hranom i vodom najviše pogađaju najnerazvijenije države sveta. Nejedinstvo regionalnih i globalnih institucija prilike čine daleko težim nego što se na prvi pogled moglo naslutiti. Iz tog razloga poznavaoci prilika na relaciji Švajcarska – Srbija, kažu da je neophodno daleko ozbiljnije angažovanje, „pre svega srpske strane“, kako se dosadašnje greške ne bi ponavljale.

Zoran Vitorović, Lozana

Pročitajte i ovo...