Home VestiBiznis & Finansije Nema pomoći za preduzeća ako ne dostave planove poslovanja

Nema pomoći za preduzeća ako ne dostave planove poslovanja

by bifadmin

Ministarstvo privrede Srbije upozorilo je javna i državna preduzeća u restrukturiranju da neće dobiti pomoć iz budžeta ako do 25. januara ne dostave poslovne planove za 2014. godinu. Većina tih preduzeća nije dostavila poslovne u predvidjenom roku.

Njihova obaveza je da dostave podatke i o tome da li su u 2013. godini isplaćivala 13. plata, i u kom iznosu, kao i primerak kolektivnog ugovora, spisak aktivnih sindikata i broj njihovih članova, kao i troškove svakog od sindikata koji su u 2013. išli na teret preduzeća.

javna preduzeća

Ministar privrede Saša Radulović uputio je poslovodstvima javnih i državnih preduzeća dopis u kom je precizirano šta treba da sadrže i kako treba da izgledaju poslovni planovi za 2014. godinu. Naglašeno je da finansijski izveštaji za 2013. i finansijski planovi za 2014. treba da budu uradjeni u skladu sa medjunarodnim računovodstvenim standardima, kako bi se prikazala realna i fer tržišna vrednost imovine preduzeća. Dosadadašnji uobičajeni način obračuna imovine preduzeća, kako je ukazalo Ministarstvo privrede, bio je takav da je prikazivana niža vrednost imovine, čime su najviše oštećeni budžeti lokalnih samouprava, jer se porez na imovinu plaćao na knjigovodstvenu vrednost.

Poslovnim planom javnih i državnih preduzeća, kako je preporučilo Ministarstvo privrede, potrebno je predvideti mere za unapređenje korporativnog upravljanja. Poslovodstvu je skrenuta pažnja na neposrednu odgovornost u planiranju režijskih rashoda. U planu za 2014. godinu preduzeća bi trebalo potpuno da izostave rashode za sponzorstva, donacije i pomoći, kao i da maksimalno smanje troškove za reprezentaciju, reklame i marketing, a finansijski plan ne treba da predviđa ni 13. platu u 2014. godini.

Pročitajte i ovo...