Home VestiPolitika i društvo Nastavnici širom sveta osećaju se potcenjeno

Nastavnici širom sveta osećaju se potcenjeno

by bifadmin

Najnovije istraživanje OECD-a “Predavanje i učenje” pokazalo je da nastavnici širom sveta vole svoj posao ali i da se istovremeno osećaju veoma potcenjeno. Naime, 9 od 10 nastavnika je zadovoljno svojim poslom a od istog broja bi njih 8 opet odabralo ovu profesiju. Međutim manje od jednog od tri nastavnika misli da društvo dovoljno ceni njihovu profesiju a što je zanimljivo najviše su nezadovoljni nastavnici iz zemalja čiji đaci prolaze dobro na PISA testovima.

Prema rezultatima istraživanja, nastavni kadar širom sveta u velikom broju ne sarađuje sa kolegama niti dobija sugestije od direktora škola kako da inovira način predavanja, što bi moglo da unapredi kvalitet njihovih predavanja ali i njihovu satisfakciju poslom.

Što se tiče strukture ove profesije, ona je postala dominantno ženska (68% čine žene) svuda osim u Japanu. Prosečne godine nastavnika i učitelja su 43, najmlađi su iz Singapura a najstariji iz Italije. Uglavnom imaju popunjen fond časova a 83% njih ima stalno zaposlenje.

Kada se govori o direktorima škola tu je situacija drugačija – više od polovine njih (51%) su muškarci, starosti od 50 godina sa prethodnim nastavnim iskustvom od oko 21 godinu. Oko 22% njih nikada nije imalo edukaciju iz upravljanja ljudima i resursima iako se time bave 41% radnog vremena.

nastavnica

Prosečna učionica širom sveta ima 24 đaka kojima profesori u proseku 19 sati nedeljno predaju, međutim to se razlikuje od zemlje do zemlje pa tako u Norveškoj to čine 15 sati nedeljno a u Čileu 27. To vreme oni međutim ne koriste samo za učenje – svaki četvrti nastavnik izjavio je da bar 30% vremena za predavanje troši na uvođenje reda u učionicu i na administrativne procedure. Od ukupno 38 radnih sati nedeljno nastavnici 7 sati pripremaju lekcije, 5 sati ocenjuju, 2 sata troše na menadžerisanje, rad sa roditeljima i vannastavne aktivnosti.

Više od trećine nastavnika radi u školama u kojima postoji manjak osoblja a posebno obučenih da rade sa decom sa posebnim potrebama.

U anketi je inače učestvovalo više od 100.000 nastavnika i učitelja iz 34 zemlje sveta.

Pročitajte i ovo...