Home Tekstovi Kompanija Atos: Radno mesto budućnosti

Kompanija Atos: Radno mesto budućnosti

by bifadmin

„Budućnost koja se nazire u našem radu uvek, pre ili kasnije, stigne i kod naših korisnika“, kaže Radoje Dimitrijević, menadžer za implementaciju sistema za upravljanje i analizu informacija u kompaniji Atos, povodom aktuelne kampanje „Future workplace“. Atos je ovu kampanju, koja traje do polovine decembra, pokrenuo sa ciljem da detaljnije predstavi nove koncepte budućeg poslovanja modernih kompanija i najnovija IT rešenja iz oblasti digitalnih komunikacija.

Izuzetan napredak digitalnih tehnologija u poslednjih nekoliko godina doveo je mnoge korisnike u pomalo paradoksalnu situaciju: da vode „dvostruki život“. Kod kuće su im na raspolaganju društvene mreže, kominikatori kao na primer „Skype“, „cloud servisi“ i ostale napredne tehnologije, pomoću kojih mogu da dele digitalne sadržaje i komuniciraju sa mnoštvom drugih korisnika na bilo kojoj strani sveta, a o čijoj dostupnosti i pouzdanosti brine neko drugi. „U privatnom životu nalazimo se „u oblacima“, dok smo na radnom mestu najčešće u „podmornicama“, bilo da u razmeni informacija i dalje vladaju papir i pečat, ili u naprednijem slučaju elektronska pošta. Zato je ključno pitanje u daljem razvoju digitalnog okruženja kako da te pozitivne efekte koji su se iskazali u privatnom korišćenju naprednih tehnologija primenimo na naše svakodnevno poslovanje, kako bismo sa manje vremena i novca postigli više“, ističe Radoje Dimitrijević, menadžer za implementaciju sistema za upravljanje i analizu informacija za područje jugoistočne Evrope u kompaniji Atos IT Solutions and Services, koja je u želji da promoviše primenu novih IT komunikacionih rešenja u poslovanju pokrenula jednomesečnu kampanju „Future workplace“.

Kampanja se realizuje do polovine decembra, kroz tematski specijalizovane radionice koje imaju za cilj da detaljnije predstave nove koncepte poslovanja modernih kompanija i najnovija IT rešenja iz oblasti digitalnih komunikacija koja podržavaju takav poslovni model. Predstavu o tome u kom pravcu se kreće nova organizacija poslovanja i radna mesta budućnosti, korisnik može da stekne obilaskom prezentacionih kutaka u Atosu: na prvom spratu su sistemi za kolaboraciju koji omogućavaju komuniciranje unutar kompanije posredstvom interne društvene mreže, na drugom je moguće steći uvid u funkcionisanje ogromnih baza podataka („Big Data“), dok se na trećem stiže do „oblaka“ – „cloud“ servisa koje kompanija razvija za korisnike, ali i sama koristi u svom poslovanju, kao i ostale pomenute tehnologije.

„Mi nudimo napredna rešenja koja već primenjujemo u Atosu“, kaže Dimitrijević, koji podseća da je ovo preduzeće prošle godine proslavilo četiri decenije poslovanja u Srbiji, tokom kojih je menjalo ime i vlasnike. Sada je u vlasništvu francuske kompanije Atos, koja je među 10 vodećih sistem integratora u oblasti informacionih tehnologija u svetu, sa oko 70.000 zaposlenih na svim kontinentima i sa oko 10 milijardi evra godišnjeg prometa. U Srbiji zapošljava oko 150 stručnjaka koji se bave implementacijom poslovnih rešenja, prvenstveno SAP poslovnih rešenja koja su integrisana i u samoj kompaniji, kao i razvojem infrastrukture i sistema za upravljanje informacijama.

Atos 1

Korporativna društvena mreža

Naš sagovornik napominje da je poslovna politika kompanije na globalnom nivou još od 2011. godine da se korportivna komunikacija elektronskom poštom u potpunosti zameni naprednijim tehnologijama, kao što su korporativne društvene mreže. Razmena dokumenata putem elektronske pošte, naročito ako je u radu sa njima uključeno više učesnika oduzima mnogo vremena. „Što je više učesnika u komunikaciji, to se teže prate promene koje su unose u dokumenta, pa često čak i neke male izmene i jednostavne odluke zahtevaju previše vremena. Na poslu smo svi izloženi ogromnoj količini poruka, od kojih nisu sve od podjednake važnosti za posao. Zato imamo razvijenu internu društvenu mrežu koja je, za razliku od javnih, isključivo u funkciji komunikacije među zaposlenima i koja je integrisana u bezbednosne sisteme kompanije“, objašnjava Dimitrijević.

Prema njegovim rečima, ova mreža pruža neke funkcionalnosti za poslovanje koje nemaju javne socijalne mreže. „Osim mogućnosti da delimo i komentraišemo ideje i da čuvamo dokumenta, možemo da pratimo i istoriju analiza tih dokumenata. Mreža ima radne prostore koji su organizovani timski i tematski, imamo kalendare događaja, tako da možemo da uspostavimo bolju integraciju sa ostalim komunikacionim sistemima u kompaniji. Naravno, pretraživanje sadržaja na mreži je jednostavno i moguće po svim ključnim rečima koje su sadržane u dokumentima. To nam obezbeđuje da veoma efikasno pronađemo informacije koje su nam potrebne i da ih zajedno analiziramo, ne gubeći vreme na slanje i čitanje mejlova“.

Bezbednost razmene informacija uspostavljena je na nekoliko nivoa. S obzirom da je korporativna društvena mreža namenjena timskoj komunikaciji, svakom timu je dodeljen radni prostor kome mogu da pristupe samo članovi tima, koji informacije dele isključivo između sebe. Sa druge strane, dokumenta sa višim stepenom poslovne tajnosti, poput onih koja se odnose na finansijsko poslovanje, ne dele se na taj način već se za to koriste posebno prilagođeni sistemi za upravljanje poslovnom dokumentacijom. Novi komunikacioni alati koji su integrisani u kompanijske bezbednosne sisteme, omogućavaju zaposlenima da pristupe mreži sa različitih mesta, uključujući i rad od kuće, uz upotrebu uređaja koji su im bliski i u privatnom životu, poput tableta ili smart telefona.

„U Atosu koristimo Microsoft Lync koji funkciniše slično kao „Skype“, ali je namenjen poslovnoj komunikaciji, odnosno integrisan je u sisteme kompanije, uključujući i bezbednosni. On omogućava da se četuje, razgovara, da se uspostavi veza između mobilnog telefona i računara… Možete da uspostavite vizuelni kontakt, da razmenjujete fajlove ili da zajedno radite na nekom dokumentu tako što preuzimate kontrolu ekrana. Često i sam koristim tu mogućnost, na primer kada za neki aktuelni projekat treba da usaglasim pojedine podatke sa mojim direktorom koji je tog trenutka van zemlje. Umesto zvanja telefonom ili dopisivanja mejlom, mi zajednički radimo na tom dokumentu i donosimo odluku za veoma kratko vreme“, prepričava Dimitrijević.

Budućnost je bliže nego što se čini

Na pitanje kolike su šanse da ovakav koncept zaživi u preduzećima koja posluju u drugim industrijama, naš sagovornik odgovara: „Budućnost koja se nazire u našem poslovanju uvek, pre ili kasnije, stigne i kod naših korisnika“. Ona je možda bliža nego što se čini, budući da tržišne analize o razvoju komunikacinih sistema u kompanijama ukazuju da je u ovoj i narednoj godini fokus upravo na internim društvenim mrežama. Kada je u pitanju Srbija, povratne informacije koje Atos dobija u kontaktu sa svojim korisnicima ukazuju da su za veću mobilnost poslovanja, oličenu u „digitalnom radnom mestu“, posebno zainteresovane kompanije koje se bave različitim vrstama usluga.

„Rad od kuće ili sa bilo kog mesta je, svakako, posebno karakterističan za IT industriju, ali i za mnoge poslove u finansijskom sektoru, poput osiguranja. Naravno, kada je u pitanju proizvodnja, neminovno je prisustvo radnika u fabrici, ali to nije nužno slučaj sa zaposlenima u istoj kompaniji koji se bave marketingom ili prodajom…Još jedna industrija kojoj veoma pogoduje ovakav koncept je medijska delatnost. Ukoliko imate pristup svim neophodnim resursima i mogućnost da efikasno komunicirate na daljinu – zašto biste stalno sedeli u redakciji? Uvek kada imam zadatak koji zahteva visok stepen koncentracije, rađe radim od kuće i taj posao uradim efikasnije nego da sam ga obavljao u kancelariji“, kaže Dimitrijević, koji očekuje da će nova zakonska regulativa, pre svega novi Zakon o radu, dodatno stimulisati kompanije u Srbiji da više koriste mogućnosti koje nude najnovija IT rešenja iz oblasti digitalnih komunikacija, „jer radno mesto je ono što radite, a ne prostor u kome radite“.

Pročitajte i ovo...