Home UNIQA Evropski forum o osiguranju: Očekuje se rast tržišta

UNIQA Evropski forum o osiguranju: Očekuje se rast tržišta

by bifadmin

Beograd je po prvi put bio domaćin Evropskog internacionalnog foruma UNIQA osiguranja, tokom kojeg je našu zemlju posetilo preko 100 predstavnika top menadžmenta ove kompanije iz cele Evrope. U Srbiji su prošle godine osiguravajuća društva ukupno isplatila oko 70 miliona evra štete, što ukazuje na veoma mali procenat osigurane imovine građana i firmi. U ukupnoj premiji vodeće je osiguranje od autoodgovornosti sa 33%, dok životno osiguranje zauzima 8% ali i rast u poređenju sa ranijim godinama.  

UNIQA je druga najveća osiguravajuća kompanija u Austriji, sa 21% tržišnog učešća. Na perspektivnom tržištu Centralne i Istočne Evrope, od 15 tržišta, na njih devet UNIQA se nalazi među pet vodećih osiguravajućih kompanija. UNIQA osiguravajuća grupacija posluje i u Italiji, Švajcarskoj i Lihtenštajnu. UNIQA ima 22.000 zaposlenih i ekskluzivnih partnera za prodaju.

Uprkos globalnoj stagnaciji na tržištu osiguranja u Evropi, UNIQA osiguravajuća grupacija beleži konstantan rast, a broj klijenata je prvi put premašio 10 miliona na ukupno 19 različitih tržišta. Dobit pre oporezivanja (EBT) je povećan za 22,9% – na 377,9 miliona evra. Premija je porasla za 7,6% – na 5,31 milijardu evra. Troškovi su smanjeni za dodatnih 79 miliona evra.

Volfgang Kindl

„UNIQA je razvila dugoročnu strategiju svog razvoja do 2020. godine, nazvanu UNIQA 2.0. Postavili smo viziju kompanije koja poručuje da nastojimo da postanemo jedni od tri najbolja učesnika na svakom tržištu na kom poslujemo, udvostručimo broj klijenata i postanemo tržišni lider u Austriji, našem domaćem tržištu. Za dostizanje ovih ciljeva uspostavili smo profitabilnu strategiju rasta za sve naše kompanije, dizajniranjem posvećenog poslovnog modela, nazvanog Target Operating Model – TOM. To nam donosi modernu organizaciju i profitabilan i efikasan biznis, ali najvažnije od svega, omogućava nam da budemo posvećeniji i bliži potrebama naših klijenata. Nastojimo da budemo tamo gde smo potrebni našim klijentima, stoga distribuiramo naše proizvode na različite kanale prodaje, od prodajnih objekata, do bankarskih sistema, a naši predani specijalisti stvaraju osiguravajuće pakete po želji i potrebama naših ključnih klijenata. Naše opredeljenje za partnerstvo sa Raiffesen bankom na svim tržištima gde smo prisutni je jak poslovni temelj koji nam omogućava da budemo blizu naših klijenata i kroz bankarske kanale”, izjavio je Volfgang Kindl, CEO UNIQA International.

 

 

UNIQA Srbija: Tržište, trendovi, predviđanja

UNIQA Srbija je u prethodnoj godini ostvarila rast premije u iznosu od 16,14%. U 2014. godini uspešno je i završen proces akvizicije Basler osiguranja u vrednosti od oko 9 miliona evra. Po završetku ovog procesa, UNIQA Srbija ima 730 zaposlenih i 33 prodajna mesta.

“Rast životnog osiguranja iznosio je 25,81%, dok je rast neživotnog osiguranja iznosio 12.88%. Najdinamičniji rast je postignut u dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (52%), a zatim slede osiguranje domaćinstva (35%) i putna asistencija (14%)“, istakla je Gordana Bukumirić, CEO UNIQA Srbija.

Prema izveštaju Narodne banke Srbije, UNIQA Srbija je već sedmu godinu za redom lider u brzini isplate šteta kod osiguranja od autotogovornosti, a od dolaska kompanije 2006. godine, u Srbiju je investirano preko 60 miliona evra.

Gordana Bukumiric1

 

“Postojeći trendovi osiguranja u Srbiji prikazuju određen rast, a koji je, pre svega, posledica podizanja cene obaveznog osiguranja od autoodgovornosti za 45%, kao i intenzivnijeg ugovaranja jednokratnih premija u životnom osiguranju. Ukoliko bismo izuzeli ova dva efekta, tržište osiguranja prati kretanje ekonomije Republike Srbije i generalno je u stagnaciji tokom poslednjih pet godina, usled posledica ekonomske krize, što je slučaj i u drugim evropskim zemljama”, naglasila je Bukumirić.

“Prethodnu godinu obeležile su nezapamćene poplave, a po tom osnovu je kod UNIQA osiguranja prijavljeno oko 600 šteta u vrednosti od 5 miliona evra”, istakla je Bukumirić. Podatak koji zabrinjava jeste da ni nakon ogromne štete procenje na 1,5 milijardi evra, broj osiruranika koji su osigurali svoju imovinu od poplava nije porastao. Drugim rečima, tema osiguranja i zaštite od poplava u budućnosti, bila je aktuelna samo kratak vremenski period, dok nikakve konkretne mere nisu preduzete, ukoliko se nešto slično ponovi.”

U Srbiji su osiguravajuća društva ukupno isplatila oko 70 miliona evra štete, što ukazuje na veoma mali procenat osigurane imovine građana i firmi.

Najpopularnije vrste osiguranja u Srbiji i trendovi rasta

Najpopularnije osiguranje u Srbiji je obavezno osiguranje od autoodgovornosti. U ovom momentu u Srbiji postoji oko 2,2 miliona osiguranih vozila sa premijom koja čini 33% od ukupne vrednosti premije na tržištu osiguranja. Pored autoodgovornosti, veliku zastupljenost ima osiguranje nezgode pri obavljanju redovnog zanimanja i van njega (32%), pošto predstvalja još jedno obavezno osiguranje.

Nažalost, ostale vrste osiguranja su jako malo zastupljene – dobrovoljno zdravstveno sa 13% i životno sa 8%, kao i osiguranje imovine koje je ispod 7%.

Kada je UNIQA Srbija u pitanju, životno osiguranje pokazuje trend rasta u prethodnoj godini, dok je izrazit rast ostvaren u dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, čija se vrednost svakim danom sve više prepoznaje, kako od strane fizičkih lica tako i od korporativnih klijenata.

UNIQA osiguranje u regionu

Zoran Višnjić, član borda UNIQA International-a zadužen za region Jugoistočne Evrope osvrnuo se na situaciju u našem regionu: “UNIQA na osam tržišta jugoistočne Evrope ima snažnu poziciju, sa premijom od preko 250 miliona evra u 2014. godini. UNIQA u ovoj regiji ima oko 2 300 zaposlenih i oko 1,7 miliona klijenata. Kompanija nastupa sa jednim brendom, što je jako bitno, posebno na relativno malim tržištima, kao i sa jednim modelom poslovanja, sa manjim priagođavanjima lokalnim uslovima. Dokaz uspešne strategije UNIQA grupacije na ovom tržištu je proslogodišnja akvizicija Basler osiguranja u Hrvatskoj i Srbiji. UNIQA je time još jednom pokazala posvećenost razvoju ovih tržišta i planove da tu ostane i razvija se zajedno sa tržištem koje ima ogromni potencijal,“ istakao je Višnjić.

Zanimljivo je da je iznos koji se odvaja za osiguranje na godišnjem nivou u Srbiji iznosi 78 evra po glavi stanovnika, što je jednako iznosu koji je Austrija imala između 1955. i 1970. godine, dok taj iznos danas u Austriji iznosi 1.975 evra na godišnjem nivou. U ostalim zemljama gde UNIQA posluje ona je značajno niža i iznosi: Češka 503 evra, Slovačka 402 evra, Hrvatska 272 evra, Mađarska 270 evra, Bugarska 122 evra, Crna Gora 117 evra, Rumunija 88 evra, Bosna 82 evra, Srbija 78 evra, Makedonija 56 evra, Ukrajina 53 evra i Albanija 19 evra.

Zaključci i projekcije

Zanimljiv je podatak istraživanja da su, uprkos ekonomskoj krizi, srpske kompanije najveći optimisti na Balkanu i da čak 41% njih procenjuje ekonomsku situaciju u zemlji kao povoljnu za njihov razvoj. Očekivani rast privredne aktivnosti u naredne 2-3 godine sigurno će doprineti i rastu tržišta osiguranja pa se u naknadnom periodu očekuje stabilizacija i određeni vid oporavka.

Prema mišljenju UNIQA Internacionalnih eksperata, na osnovu iskustva iz drugih zemalja, očekuje se da će rast ulaganja u usluge osiguranja teći sledećim koracima i razvojnim fazama. Na prvom mestu su obavezna osiguranja poput osiguranja automobila, zatim je na redu osiguranje imovine, osiguranje imovine kompanija, osiguranje od nezaposlenosti i nesrećnog slučaja (PPI – payment protection insurance), “term fix” životna osiguranja, potom sledi rast ulaganja u životno i privatno zdravstveno osiguranje.

Mali procenat osiguranih građana i njihove imovine u Jugoistočnoj Evropi ukazuje da uz edukaciju i ulaganje u razvoj tržišta može da dovede do povećanja broja osiguranika. Uz to, s obzirom na prošlogodišnje poplave treba razmišljati i na koji način omogućiti građanima da se zaštite od elementarnih nepogoda i obezbede zašitu svoje imovine i života.