/ Ekonomija / Apple mora da plati Irskoj kaznu od 13 milijardi evra
BiF Analize Čitajte B&F online

Apple mora da plati Irskoj kaznu od 13 milijardi evra

This post has already been read 986 times!

Danas je Evropska komisija donela konačnu presudu posle trogodišnje istrage poslovanja kompanije Apple u Irskoj koje je EU prethodno identifikovala kao nelegalno, zbog izbegavanja poreza. Apple-u je naloženo da 13 milijardi evra plus kamatu uplati na ime poreza Irskoj, što je prvi slučaj ovako velikih razmera na starom kontinentu.

A evo o čemu se radi – po zakonima EU nacionalne vlasti svake države članice ne smeju da daju poreske povlastice kompanijama, jer se to smatra pomaganjem od strane države, odnosno narušavanjem fer tržišne utakmice. No, sudeći prema EU, irske vlasti su odlukama iz 1991. i 2007. godine omogućile američkoj kompaniji da minimizira iznos poreza koji plaća ovoj zemlji.

Zbog toga je sud doneo odluku da je jedna od najbogatijih kompanija na svetu dobila selektivni poreski tretman koji joj je omogućio “značajnu prednost nad drugim kompanijama”. Naime, Apple je plaćao tek 1% poreza na ukupan profit ostvaren u Evropi.

Protiv ove presude će podneti tužbu i irske vlasti i kompanija Apple.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close