Home VestiEkonomija Suficit budžeta 22 milijarde dinara

Suficit budžeta 22 milijarde dinara

by bifadmin

Suficit budžeta Srbije u periodu januar-jul 2016. bio je 22 milijarde dinara, objavilo je Ministarstvo finansija.

Kako je navedeno na sajtu tog ministarstva, suficit budžeta kada se u rashode uključe i projektni zajmovi koji nisu deo budžeta, ali pripadaju nivou Republike, iznosio je 7,7 milijardi dinara.

Kapitalni rashodi finansirani iz projektnih zajmova u periodu januar-jul ove godine bili su veći za 3,9 milijardi dinara u odnosu na isti period 2015.

U julu 2016, prema podacima objavljenim na sajtu Ministarstva finasija, u Srbiji je ostvaren suficit od 25,9 milijardi dinara, odnosno ostvareni su prihodi od 104,9 mlijardi dinara, dok su rashodi bili 79 milijardi i niži su nego u prethodnom mesecu uglavnom zbog nižih obaveza po osnovu kamata i aktiviranih garancija.

Poreski prihodi u julu bili su 95 milijardi dinara najviše zahvaljujući visokoj uplati akciza (34,2 milijarde dinara), ali i dobrom prihodu po osnovu poreza na dodatu vrednost (PDV) koji je u julu bio najviši u ovoj godini i iznosio je 45,7 milijardi dinara

Ministarstvo finansija ističe da je prihod od akciza od 34,2 milijardi dinara rezultat više faktora, medju kojima je povećana potrošnja goriva uzrokovana poljoprivrednim radovima i većim obimom saobraćaja, naročito tranzitnog, ali i utvrdjivanja novih iznosa akciza na duvanske proizvode, u skladu sa zakonom.

Navedeno je i da je u julu prihod po osnovu poreza na dohodak bio viši u odnosu na prethodne mesece zbog uplata godišnjeg poreza na dohodak i poreza na dividende i udela u dobiti, kao i da su uplate poreza na registrovano oružje dovele do skoka stavke ostalih poreskih prihoda.

Objavljeno je i da su neporeski prihodi u julu bili 9,4 milijardi dinara i da je po osnovu donacija uplaćeno je 0,5 milijardi dinara.

Ističe se i da su neporeski prihodi bili znatno viši od očekivanih zahvaljujući uplatama dividendi javnih preduzeća i licence za 4G mobilnu telefoniju.

Ministarstvo finansija je navelo i da su najveće stavke na rashodnoj strani u julu bili rashodi za zaposlene i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (OOSO) , kao što je fond PIO, RFZO, Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) i Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (SOVO).

Na isplatu plata zaposlenima utrošeno je 18,7 milijardi dinara, dok su transferi OOSO iznosili 18,4 milijardi dinara, od čega je transfer PIO fondu bio 16,7 milijardi.

U saopštenju se dodaje i da je na nivou opšte države u prvih sedam meseci zabeležen deficit od 0,9 milijardi dinara.

Na kraju jula zbirni suficit lokalnih samouprava bio je 8,7 milijardi dinara zahvaljujući visokim prihodima u maju, čemu su doprineli uplata tromesečnih obaveza po osnovu poreza na imovinu, ali i prihod od prodaje zemljišta koji je jednokratnog karaktera.

AP Vojvodina, kako je navedeno, trenutno je u suficitu od 1,5 milijardi dinara zahvaljujući uplati poreza na dobit po godišnjem obračunu u junu.

PIO fond je zabeležio deficit od 7,3 milijardi dinara, dok su NSZ i RFZO zabeležili suficite od 1,3 i 2,1 milijardi dinara.

Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije se u najvećoj meri finansiraju iz kredita i njihov ukupan deficit bio je je 14,5 milijardi dinara.

Izvor: Beta

Pročitajte i ovo...