Home Promo Subvencionisani krediti Komercijalne banke za poljoprivrednike

Subvencionisani krediti Komercijalne banke za poljoprivrednike

by bifadmin

Komercijalna banka je počela sa prijemom zahteva za subvencionisane poljoprivredne kredite, u okviru programa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva finansija.

Banka odobrava kratkoročne i dugoročne dinarske kredite za ulaganja u stočarstvo, ratarstvo, voćarstvo i povrtarstvo, a korisnici mogu biti fizička lica nosioci komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici, pravna lica i zemljoradničke zadruge sa najmanje pet članova – upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i u aktivnom statusu.
Krediti se odobravaju sa rokom otplate do tri godine, osim za nabavku poljoprivredne mehanizacije za biljnu proizvodnju, gde je moguća otplata kredita do pet godina.

Posebne pogodnosti u otplati kredita imaju fizička lica sa prebivalištem na područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, muškarci do 40 godina starosti i žene nosioci gazdinstva, bez obzira na godine.

Procedura za odobravnje ovih kredita je veoma brza i jednostavna, uz uslov prethodne saglasnosti od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Zahtevi za subvencionisane poljoprivredne kredite mogu se podneti u svim ekpoziturama Komercijalne banke koje obavljaju poslove sa poljoprivredom.

Pročitajte i ovo...