Home Promo „Innovation week 2018“ – U susret industrijskoj revoluciji 4.0

„Innovation week 2018“ – U susret industrijskoj revoluciji 4.0

by bifadmin

Jedinstven višednevni događaj u organizaciji AFA asocijacije, u saradnji sa vodećim naučno-istraživačkim institucijama i kompanijama u Srbiji, biće organizovan istovremeno u Beogradu, Novom Sadu i Nišu od 28.05-01.06.2018.

Cilj „Innovation week 2018“ je povezivanje nauke i tehnologije i privrede u Srbiji i regionu i to će biti jedinstvena prilika da ugledni predstavnici naučne zajednice i privrede prikažu svoje inovativne i uspešne projekte koji doprinose transformaciji ekonomije i društva. Ekskluzivni učesnici će prvi put na interesantan i proaktivan način predstavi inovacije i eksponencionalne tehnologije koje neprestano evoluiraju i stvaraju nove povezanosti fizičkog i sajber prostora, transformišući ekonomiju, privredu i društvo brže, nego ikada pre. Afa asocijacija Innovation week 2018  će biti realizovan u saradnji sa Inovacionim centrom ETF-a i Naučno-tehnološkim parkom Beograd.

„Innovation week 2018″ otvara prostor pojedincima, inovatorima, naučnicima, institucijama, startup organizacijama, kompanijama i svima koji imaju znanja i žele da kreiraju budućnost da rade zajedno, da iniciraju i doprinesu definisanju nacionalne inovacione strategije koja će nas voditi ka humanijem društvu.

„Innovation week 2018“ je jedan od projekata AFA asocijacije koja svojim brojnim aktivnostima teži da uspostavi platformu za kontinuiniranu razmenu znanja i ideja inovatora, korporativnih lidera, preduzetnika, naučnika, investitora, predstavnika startup zajednice , institucija, administracije i vlade , kao i multidisciplinarnu i transdicplinarnu saradnju i povezivanje.

„Innovation week 2018“ obuhvata dvodnevnu konferenciju pod nazivom “Nauka i tehnologija u susret privredi” koja će biti organizovana u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu, 29. i 30. maja 2018. Posete modernim istraživačkim centrima i startapovima u Novom Sadu 31.05. i Nišu 01.06.2018, kao i brojne S2B sastanke u cilju podsticanja saradnje između nauke i biznisa.

AFA asocijacija je globalna mreža uspešnih, proaktivnih žena iz različitih oblasti, koje žele da kreiraju pozitivne promene i iskoriste svoje znanje i ekspertizu za brzi razvoj društva. Platforma za afirmaciju žena i njihovo aktivno učešće u kreiranju budućnosti i stvaranju društva podjednakih mogućnosti za sve, zasnovanog na znanju, obrazovanju, radu, etici i ličnoj odgovornosti. U saradnji sa kompanijama, organizacijama, institucijama i vladom, AFA asocijacija otvara mogućnost ženama čiji potencijal još uvek nije dovoljno iskorišćen i vrednovan, da napreduju i kontinuinirano, zajednički, aktivno učestvuju u rešavanju najvažnijih problema društva, realizujući svoj kreativni i stvaralački potencijal. Verujemo da kompanije i ekonomije imaju bolje rezultate kada su žene podjednako uključene.

Pročitajte i ovo...