Home Promo U Srbiji dualno obrazovanje beleži rast

U Srbiji dualno obrazovanje beleži rast

by bifadmin

Trenutno je 5.100 mladih u sistemu dualnog obrazovanja  uz približno 880 kompanija u procesu akreditacije za ovaj sistem obrazovanja.

Dualno obrazovanje u Srbiji beleži očigledan rast: čini preko 10% ukupnog srednjoškolskog obrazovanja, očekuje se upis izmedju 5500 i 6000 učenika u ovu školsku godinu, u preko 80 škola u više od 50 gradova u Srbiji, i u saradnji sa preko 700 kom-panija., zaključeno je na konferenciji „Dualno obrazovanje u Srbiji 2019: uloga privatnog sektora”, u organizaciji Švajcarsko-srpske trgovinske komore. Konferencija je održana u sklopu „Nedelje dualnog obrazovanja“, koja se odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Privredne komore Srbije i partnera iz Privredne komore Austrije, Austrijske razvojne agencije, Švajcarsko-srpske privredne komore i Nemačko-srpske privredne komore.

“Pre tri godine kada smo započeli reformu obrazovanja činilo se kao da verujemo u čuda da ćemo uspeti da uvedemo dualno obrazovanje u naš obrazovni sistem i da  postoje kompanije u kojima će mladi ljudi moći odmah da pokažu sve ono što su naučili i da mogu odmah i da se zaposle. Tri Vlade (Vlada Nemačke, Švajcarske i Vlada Austrije) su se udružile i umrežile svoja znanja a imali smo sreće i da naš predsednik upozna gdju Ursulu Renold i podrži napore za ovak-vu reformu obrazovanja. Mogu da kažem da smo uspeli da dodjemo do cilja i da vratimo srpskom obrazovanju nešto što je nedostajalo a to je radost obrazovanja, veština upravljanja kadrovima kroz model dualnog obrazovanja gde mladi ljudi mogu da uče na dva mesta poštujući teorijska znanja ali i kroz rad sa strukom u realnom radnom okruženju.” – rekla je pomoćnica Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dr Gabrijela Grujić.

Dr Ursula Renold, šef Odeljenja za istraživanje obrazovnih sistema Švajcarskog ekonomskog instituta pri Federalnom institutu za tehnologiju u Cirihu, jedini je međunarodni počasni član Komisije Vlade Republike Srbije za dualno obrazovanje.

„Privredna Komora Srbije, Švajcarsko-srpska trgovinska komora, i firme-članice su najbitniji ak-teri za dalje unapređenje produktivnosti kompanija i obuku narednih generacija talenata u budućnosti. Istraživanja pokazuju da se firme suočavaju sa brzim promenama potrebnih kvalif-ikacija radne snage usled digitalne transformacije. Dakle, sve zemlje koje investiraju u dualno obrazovanje mogu steći komparativnu prednost u budućnosti.“, poručila je dr Renold

Artur Glatli, Generalni direktor VET odeljenja Švajcarskog udruženja za mašinsku, el-ektrotehničku industriju i pridružene tehnološke sektore (Swissmem VET), iz Vintertura, je uka-zao na značaj javno-privatnog partnerstva za uspešan razvoj obrazovnih profila I programa obuke u okviru Sistema dualnog obrazovanja.

‘’Udruženja privatnih kompanija, bilo da je reč o sektorskim udruženjima ili privrednim ko-morama, snose odgovornost za VET programe. Pod njihovom inicijativom i vođstvom se razvijaju obrazovni profili, čije uvođenje mora biti koordinisano sa svim relevantnim firmama, pred-stavnicima državnih organa, stručnim školama i VET obrazovnim centrima. Nacionalni VET sys-tem mora biti intergralni nacionalnih zakona o obrazovanju, koji moraju garantovati mogućnost dalje obrazovanja držaocima VET diploma do bilo kog univerzitetskog nivoa’’

„ŠSTK dokazuje po drugi put zaredom da ima sluha da prepozna kritične aktivnosti u razvoju odnosa dve zemlje, Svajcarske i Srbije i da ponovo doprinose temi dualnog obrazovanja, spajajući na, drugoj po redu Konferenciji o dualnom obrazovanju, sve gradivne elemente ove akcije: privrednike obe zemlje, predstavnike diplomatije, poslovnih organizacija i državne administracije. Švajcarski VET sistem je dao smernice razvoja autohtonog srpskog modela, omogućivši sinhro-nizaciju potreba privrede sa kapacitetima školstva i interesovanjima mladih u zemlji. Jača svest o intenzivnim promenama tržišta, razvoju tehnologije i digitalnog poslovanja,  srpsko društvo bolje razume potrebu za kvalifikovanim, praksom  osposobljenim kadrovima, koji će se mnogo lakše i efikasnije uključiti u proizvodne procese i poslovanje poslodavca, objasnio je Majo Mićović, predsednik Švajcarsko-srpske trgovinske komore.

Žan Luk Oš, otpravnik poslova Ambasade Švajcarske u Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori, izrazio je zadovoljstvo što je tema dualnog obrazovanja po drugi put obrađena na konferenciji ŠSTK-a, budući da je izuzetno važna za odnose Švajcarske i Srbije: „Visoko kvalitetan sistem dualnog obrazovanja je osnova inovativne snage i efikasnosti švajcarske ekonomije. Danas obra-zovanje predstavlja jedan od ključnih faktora tehnološkog progresa i inovacija. Ovo je naročito bitno za digitalizaciju, oblast u kojoj Srbija ima sjajnu budućnost, i koja je izuzetno značajna za svet sutrašnjice.“.

Edin Dačić, predsednik skupštine firme Standard Furniture Serbia iz Ćuprije i član Upravnog odbora Švajcarsko-srpske trgovinske komore, izjavio je da je, po ugledu na uspešan švajcarski model, pokrenuta registracija Udruženja srpskih proizvođača nameštaja. Cilj Udruženja je da po-lazeći od najvećih kompanija motiviše sve proizvođače nameštaja da uzmu aktivno učešće u kreiranju profesionalnih profila na tržištu, i da svojim angažmanom postane proaktivan partner u implementaciji dualnog obrazovanja u Srbiji.

Pročitajte i ovo...