Home Promo Ljubiša Veljković, predsednik Izvršnog odbora Milenijum osiguranja: Zadovoljan klijent je najbolja reklama

Ljubiša Veljković, predsednik Izvršnog odbora Milenijum osiguranja: Zadovoljan klijent je najbolja reklama

by bifadmin

U ovoj godini očekujemo rast u skladu sa rastom domaćeg tržišta osiguranja, dok je suštinski akcenat na pripremi našeg poslovanja u skladu sa direktivom Solventnost 2. Trenutno smo u završnoj fazi implementacije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, jer procenjujemo da će ova vrsta proizvoda imati značajno mesto na domaćem tržištu osiguranja u narednim godinama. Veliku pažnju posvećujemo zadovoljstvu klijenata, njihovoj zaštiti i brzoj i korektnoj isplati šteta, što naši klijenti i potencijalni klijenti umeju da prepoznaju, ističe Ljubiša Veljković, predsednik Izvršnog odbora Milenijum osiguranja.

•Kakve poslovne rezultate očekujete u ovoj godini, imajući u vidu da ste prošle godine ostvarili rast u svim vrstama osiguranja?

Ljubiša Veljković: I prošle i ranijih godina smo imali dvocifrene stope rasta, što nam je obezbedilo pozicioniranje na tržištu, ali i manju strukturnu zavisnost.

Rast koji očekujemo u ovoj godini je u skladu sa rastom tržišta, dok je suštinski akcenat na kapitalnoj pripremi našeg poslovanja u skladu sa direktivom Solventost 2, dakle na jačanju profitabilnosti, rastu disperzije portfelja i drugim aktivnostima na polju upravljanja rizicima.

•Koji vaši proizvodi su ove godine bili najtraženiji i zašto?

Ljubiša Veljković: U strukturi našeg portfelja preovlađuje učešće osiguranja auto-odgovornosti i osiguranja vozila, što je i delimično posledica ranijih poslovnih modela kompanije. Međutim, poslednjih godina beležimo rast učešća imovinskih osiguranja, osiguranja od odgovornosti, osiguranja putne asistencije, nezgode i slično.

U ovom momentu smo u završnoj fazi implementacije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja sa pokrićima za vanbolnička i bolnička lečenja. Ovu vrstu osiguranja prepoznajemo kao jedan od budućih proizvoda koji će imati značajno mesto u poslovanju određenog broja društava za osiguranje koja posluju u segmentu neživotnih osiguranja.

Veliku pažnju posvećujemo zadovoljstvu klijenata, njihovoj zaštiti i brzoj i korektnoj isplati šteta, što naši klijenti i potencijalni klijenti umeju da prepoznaju.

•Kakva je struktura vaših klijenata među privredom, da li preovlađuju neke industrije i da li se po toj strukturi Srbija razlikuje od zemalja u regionu?

Ljubiša Veljković: Veliki broj inostranih kompanija sa većinskim stranim učešćem, nastalih akvizicijom pojedinih preduzeća ili osnovanih kao greenfield investicije, je obezbeđen domaćim polisama koje su sastavni deo globalnih programa matičnih (inostranih) kompanija. Iz tog razloga, osiguravači se, ako posmatramo samo industrijska osiguranja, na tržištu pretežno takmiče u osiguranju kompanija koje su u domaćem vlasništvu, kao i na polju infrastrukturnih osiguranja (osiguranja objekata u izgradnji i sl.) koja su vrlo zastupljena u ovom periodu.

•Koje segmente tržišta osiguranja u Srbiji vidite kao najperspektivnije i kako shodno tome planirate poslovnu strategiju kompanije?

Ljubiša Veljković: Osiguranja vozila vidimo kao dugoročno perspektivno, tu je i segment osiguranja malih i srednjih preduzeća, osiguranje stanovništva, ali i osiguranje putne asistencije i zdravstvena osiguranja, koja zauzimaju svoje mesto u ukupnom učešću.

Pročitajte i ovo...