Home Promo Početak projekta „Poslovna inkluzija“ – uključi se!

Početak projekta „Poslovna inkluzija“ – uključi se!

by bifadmin

Kompanije ManpowerGroup i Assert International su pokrenule projekat „Poslovna inkluzija“ koji ima za cilj da osnaži zapošljivost teže zapošljivih grupa građana/ki Srbije. U okviru projektnih aktivnosti, podrška će biti pružena osobama sa invaliditetom, mladima bez roditeljskog staranja, osobama starosti iznad pedeset godina sa akcentom na nezaposlene koju su proglašeni tehnološkim viškom.

Putem pružanja besplatnog programa za procenu, fokusiranog na snage i potencijale, i organizacijom radionica usmerenih na sticanje dodatnih veština i znanja učesnika projekta, ovaj program promoviše ravnopravnost pri zapošljavanju i doprinosi zapošljivosti učesnicima u programima ovog projekta.
Na ovaj način, učesnici projekta stiču priliku za unapređenje poslovnih veština koje će im olakšati put ka zaposlenju. Sa druge strane, projektne aktivnosti će biti usmerene i na podizanje svesti poslodavaca o mogućnostima zaposlenja teže zapošljivih grupa.

Kompanija ManpowerGroup, koja pruža inovativna kadrovska rešenja i Assert International, koja se bavi procenom, razvojem i istraživanjem su do sada podržali mnogobrojne projekte usmerene na inkluziju. Ovaj program, na sistematizovan način, integriše relevatne stejkholdere kako bi učesnici u programima projekta dobili integralnu podršku, počevši od procene i obuke, pa sve do uspostavljanja kontakata sa potencijalnim poslodavcima.

„Kao jedina kompanija u ovoj oblasti proglašena od strane Ethisphere Instituta za najetičniju kompaniju na svetu, kompanija ManpowerGroup, u saradnji sa Assert International, teži da poboljša informisanost lokalne poslovne javnosti o mogućnostima zaposlenja teže zapošljivih kandidata. Poštujući različitosti, brinući o ljudima i ulozi koju posao igra u njihovim životima, ovim projektom želimo da uskladimo kompetencije osetljivih grupa sa potrebama tržišta rada i time uvećamo verovatnoću njihovog dugoročnog zaposlenja“, izjavio je Aleksandar Hangimana, generalni direktor za Balkan kompanije ManpowerGroup.

„Izrazito nam je zadovoljstvo što imamo priliku da putem projekta Poslovna inkluzija osnažimo teže zapošljive grupe građana/ki Srbije za zaposlenje. Organizacijom događaja za učesnike projekta želimo da osnažimo svest o važnosti poslovne inkluzije i ravnopravne šanse za zaposlenje, a takođe da motivišemo i druge predstavnike poslovne zajednice na slične akcije“, rekla je Marija Škrbić Dražić, Coordinator for Community Development & Social Responsibility u ManpowerGroup kompaniji.

Više informacija u vezi sa učešćem u projektu, kako sa aspekta učesnika u programu, tako i sa aspekta partnera projekta možete dobiti putem mejla: marija.skrbic@manpowergroup.rs.

 

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar