Home VestiEkonomija U evidenciji stvarnih vlasnika evidentirano 85% registrovanih subjekata

U evidenciji stvarnih vlasnika evidentirano 85% registrovanih subjekata

by bifadmin

Stvarne vlasnike je, zaključno sa 10. septembrom, evidentiralo ukupno 138.797 obveznika, što čini 85% registrovanih subjekata.

Među njima, najviše privrednih subjekata (87,31%) je ispunilo ovu zakonsku obavezu, a zatim slede ustanove (83,19%), zadužbine i fondacije (82,39%), dok je procentualno najmanje udruženja (77,25%), koja su evidentirala svoje stvarne vlasnike.

Agencija za privredne registre je 4. septembra poslala notifikacije na oko 6.000 imejlova registrovanih subjekata, čije su elektronske adrese registrovane u bazama podataka APR-a, sa obaveštenjem za svakog pojedinačnog obveznika, koji još nije uneo svoje podatke u Centralnu evidenciju, da treba da ispuni ovu obavezu propisanu Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Agencija je upozorila obveznike na prekršajnu odgovornost registrovanih subjekata i njihovih odgovornih lica u slučaju da ne izvrše svoju zakonsku obavezu.

U obaveštenju su obveznici upućeni kako da pristupe Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika preko veb-sajta Agencije i kako da pronađu detaljnija uputstva za postupak elektronskog evidentiranja, koja su objavljena na stranici Registri /Centralna evidencija stvarnih vlasnika.

Sprečavanje pranja novca

Naime, Centralna evidencija stvarnih vlasnika uspostavljena je u Agenciji za privredne registre 31. decembra 2018. godine, sa ciljem usaglašavanja domaćih propisa sa evropskim zakonodavstvom i unapređenja postojećeg sistema otkivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, uz postizanje višeg nivoa dostupnosti i pouzdanosti u evidentirane podatke o stvarnim vlasnicima.

Evidentiranje podataka o stvarnim vlasnicima vrši lice ovlašćeno za zastupanje u registrovanom subjektu, koje je dužno da podatke unese elektronski u Centralnu evidenciju, najkasnije u roku od 15 dana od datuma osnivanja, ili registracije promene vlasničke strukture i članova organa, na osnovu koje ispune uslov za sticanje svojstva stvarnog vlasnika registrovanog subjekta, uz upotrebu kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis.

Istovremeno sa evidentiranjem, podaci se objavljuju na internet stranici, odnosno na portalu Agencije, kako bi treća lica mogla biti upoznata sa podacima o stvarnim vlasnicima.

Shodno zakonskoj obavezi da proverava da li je registrovani subjekt izvršio evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku u Centralnu evidenciju u zakonskom roku, Agencija za privredne registre je proverila podatke i uputila obaveštenja obveznicima, koji nisu evidentirali stvarne vlasnike u Centralnoj evidenciji, da to što pre učine, jer će, u suprotnom, podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv registrovanog subjekta ako utvrdi da nije izvršio evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku.

Foto: Pixabay

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar