Home VestiEkonomija Da li ćemo plaćati porez na šupe, bunare, kokošinjce…

Da li ćemo plaćati porez na šupe, bunare, kokošinjce…

by bifadmin

Ako budu prihvaćene izmene Zakona o porezu na imovinu, vrednosti nekretnina će se utvrđivati pojedinačno za kuće, stanove, ali i za pomoćne objekte kao što su garaže, kokošinjci, bunari… Porez će se plaćati različito, u zavisnosti od toga o kojoj se imovini radi i od vrednosti nekretnine.

Da li će, ukoliko bude prihvaćene izmene Zakona o porezu na imovinu, čiji Nacrt je objavilo Ministarstvo finansija, iz džepova građana Srbije od naredne godine na ime poreza na imovinu odlaziti više novca, za sada se još ne može reći.

Naime, da bi se utvrdila osnovica na imovinu, nepotkretnosti su razvrstane u nekoliko grupa: građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, drugo zemljište, stan, kuća za stanovanje, poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti, kao i garaže i pomoćni objekti.

Promena je u poslednjoj stavci, u kojoj su sada, umesto garažnih mesta, pomoćni objekti, pa bi to moglo značiti da će se ubuduće plaćati porez na podrume, šupe, bunare, kotlarnice, bazene, svinjce, kokošinjce, štale, senike, ambare, čardake, golubarnike, pušnice, sušare, ribnjake, pa i nadstrešnice koje pokrivaju površinu veću od deset kvadrata.

Nije reč o novinama, već o pojašnjenjima

Po rečima poreskog savetnika Đerđa Papa, prilikom utvrđivanja osnovice za porez na imovinu i do sada su se podrazumevale sve vrste nepokretnosti kao i predloženim izmenama, kojima se sada, praktično, situacija samo dodadno pojašnjava.

Nema velikih novina u Nacrtu zakona o porezu na imovinu i zapravo je reč o tome da se pojašnjavaju postojeći članovi zakona, kaže Pap.

I do sada se, dodaje, sve to oporezivalo, ali je sada postupak nešto drugačiji jer se, recimo, pomoćne prostorije odvajaju od kuće.

Pojedinačno utvrđivanje vrednosti

Visina poreza utvrđuje se na osnovu kvadrature, zone u kojoj je nekretnina i vrednosti kvadrata po zonama koje utvrđuje lokalna jedinica samouprave. Sada će se vrednost utvrđivati pojedinačno za kuće, stanove, garaže… i plaćati različito, u zavisnosti od toga o kojoj se imovini radi i po vrednosti nekretnine.

Treba naglasiti da će plaćanja tog poreza biti oslobođeni oni kojima je poljoprivreda pretežna registrovana delatnost, odnosno objekti koji su namenjeni i koriste se isključivo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, kaže naš sagovornik.

Tri grupe pomoćnih objekata koji se oporezuju

Ministarstvo finansija prepoznaje tri grupe pomoćnih objekata koji se oporezuju. U prvoj grupi su dve vrste objekata – oni koji nisu zgrade: bunari, bazeni, rezervoari, cisterne… i oni koji spadaju u pomoćne zgrade izgrađene na istom zemljištu gde i stambeni ili poslovni objekat. To su kotlarnice, podrumi, šupe za smeštaj ogreva i slično.

Druga grupa pomoćnih objekata obuhvata ekonomske objekte u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja. Treća grupa su nadstrešnice osnove preko deset kvadrata koje su samostalni objekti.

Ekonomski objekti, regulisani Zakonom o planiranju i izgradnji su, kako stoji u tom zakonu, objekti za gajenje životinja (staje za gajenje konja, štale za gajenje goveda, objekti za gajenje živine, koza, ovaca i svinja, kao i za gajenje golubova, kunića, ukrasne živine i ptica); prateći objekti za gajenje domaćih životinja (ispusti za stoku, betonske piste za odlaganje čvrstog stajnjaka, objekti za skladištenje osoke); objekti za skladištenje stočne hrane (senici, magacini za skladištenje koncentrovane stočne hrane, betonirane silo-jame i silo-trenčevi), objekti za skladištenje poljoprivrednih proizvoda (ambari, koševi), ribnjaci, krečane, ćumurane i drugi slični objekti na poljoprivrednom gazdinstvu (objekti za mašine i vozila, pušnice, sušionice…).

Cena za obračun

Porez na imovinu utvrđivaće se i plaćati u skladu s novim zakonom počev za 2021. godinu.

Kod utvrđivanja poreza na imovinu za 2021. godinu za pomoćne objekte primenjivaće se prosečne cene kvadratnog metra garaža i garažnih mesta u zonama koje su utvrđene na osnovu cena u prometu tih nepokretnosti u zonama ili graničnim zonama u skladu sa članom 6 Zakona o porezu na imovinu, odnosno prosečne cene garaža i garažnih mesta u najopremljenijoj zoni, ako su objavljene do 30. novembra 2020. godine, navodi se u Predlogu novog zakona o porezu na imovinu.

Međutim, još jednom treba napomenuti da u Predlogu zakona stoji da objekti u kojima se obavlja poljoprivredna proizvodnja neće biti oporezovani.

Nacrt izmena Zakona o porezu na imovinu je u svojevrsnoj javnoj raspravi, koja traje do 4. novembra.

Izvor: Dnevnik.rs

Foto: enriquelopezgarre, Pixabay

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar