Home Promo EUROBANK – pouzdan partner za štednju

EUROBANK – pouzdan partner za štednju

by bifadmin

Povodom Nedelje štednje, koja svake godine počinje 31. oktobra, Eurobank svim postojećim i potencijalnim klijentima nudi specijalnu ponudu za oročenu štednju u dinarima. Građanima je na raspolaganju atraktivna kamatna stopa sa mesečnim pripisom kamate, bez penala za prevremeno razoročenje.

Stabilizacija kursa dinara ka evru, monetarna, finansijska, fiskalna i makroekonomska stabilnost doprineli su rastu poverenja građana u domaću valutu, koja je prema podacima Narodne bake Srbije u poslednjih osam godina gotovo upetostručena. Porastu dinarske štednje doprinela je i činjenica da banke neretko nude i više kamatne stope na dinarsku štednju, te se za nju primenjuju i stimulativni poreski tretmani prihoda.

„Kao odgovoran učesnik na finansijskom tržištu, Eurobank dugoročno podstiče rast dinarske štednje, a tako je i tokom ovogodišnje Nedelje štednje. Svim postojećim, ali i potencijalnim klijentima koji žele da oroče svoja sredstva u domaćoj valuti nudimo atraktivnu kamatnu stopu sa mesečnim pripisom kamate na tekući račun na kraju svakog meseca, bez penala za prevremeno razoročenje“ – izjavio je Dušan Mihailović, direktor Direkcije za poslove sa stanovništvom, malim preduzećima i preduzetnicima.

Klijentima koji imaju štednju u evrima u iznosu većem od 20.000 evra i žele da je konvertuju u dinare kako bi je oročili pod ovim specijalnim uslovima, Eurobank je omogućila konverziju po srednjem kursu na dan oročenja i na dan dospeća depozita.

Za klijente koji se opredele da štede u stranoj valuti, Eurobank je takođe pripremila atraktivne ponude za široku paletu ovih štednih proizvoda. Neki od njih omogućavaju fleksibilnost i mogućnost prevremenog razoročenja bez gubitka do tada pripisane kamate, a neki raspolaganje sredstvima do 50 odsto depozita.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar