Home Некатегоризовано Prvi ciklus projekta “Poslovna Inkluzija” u završnoj fazi – rezultati u brojkama!

Prvi ciklus projekta “Poslovna Inkluzija” u završnoj fazi – rezultati u brojkama!

by bifadmin

Vođen misijom kompanija ManpowerGroup i Assert International, projekat Poslovna inkluzija je ostvario značajne kvalitativne i kvantitative rezultate.

Prvi ciklus projekta (rezultati se odnose na Q4 2020. godine) je u završnoj drugoj fazi i do sada je podrška pružena osobama sa invaliditetom, mladima bez roditeljskog staranja i osobama starosti iznad pedeset godina. Ono što je izuzetno važno je što su se potrebe definisane projektom pokazale u potpunosti saglasne sa potrebama tržišta, sa fokusom na teže zapošljive grupe građana.

Opšti rezultati projekta su unapređene veštine i znanja pripadnika teže zapošljivih kategorija za traženje i prijavljivanje na posao, veća informisanost učesnika o mogućnostima zapošljavanja i sopstvenim snagama i potencijalima, kao i veća informisanost poslodavaca o mogućnostima zaposlenja teže zapošljivih kategorija.
Posebno nas ohrabruju kvantitativni rezultati projekta sa kojim želimo da motivišemo i druge kandidate da se prijave za naredni ciklus projekta u 2021. godini.

U 2020. smo podržali 106 osoba u okviru pro-bono projekta:

U okviru grupe osoba sa invaliditetom, 64 osobe su prošle program, od kojih su 52 osnažile potencijal zaposlenja i dobile završni specijalizovani izveštaj sa preporukama za pozicije, lične snage i potencijale za dalji poslovni razvoj.
Za ciljnu grupu osobe starosti iznad 50 godina, vladalo je najveće interesovanje, a shodno planiranim kapacitetima, kroz program je prošlo 30 osoba. Posebno je važno naznačiti da je u toku ili nakon projekta 5 osoba uspelo da nađe posao.

Program za mlade bez staranja prošlo je 12 kandidata, ali i dalje aktivno radimo na ovom programu.
„Ukoliko sa jedne strane imamo ljude koji su aktivniji u potrazi za poslom, a sa druge strane tržište koje je otvorenije za prijem “teže zapošljivih” grupa, verujemo da sigurnim koracima idemo ka većem broju zaposlenih kandidata iz pomenutih grupa i samim tim smo korak bliže potpunoj poslovnoj inkluziji”, izjavila je Marija Škrbić Dražić, koordinatorka projekta.

Metodologija rada je bazirana na programima za procenu, sa fokusom na snage i potencijale, ali i na radionicama za sticanje dodatnih veština i znanja usmerenih na kompetentno konkurisanje na tržištu rada učesnika projekta. U okviru završne faze prvog ciklusa, nastavljamo pilot projekat do kraja marta gde su prijave za osobe sa invaliditetom i dalje otvorene.
Više informacija u vezi sa učešćem u projektu, kako sa aspekta učesnika u programu, tako i sa aspekta partnera projekta možete dobiti putem mejla: inkluzija@manpowergroup.rs.

 

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar