Home VestiEkonomija Paketi SAVA ZDRAVO u ponudi Sava osiguranja

Paketi SAVA ZDRAVO u ponudi Sava osiguranja

by bifadmin

Sava osiguranje je kreiralo i plasiralo unapređene pakete dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, pod nazivom SAVA ZDRAVO, koji će ispuniti brojne zahteve i zadovoljiti različite potrebe osiguranika za zdravstvenim uslugama.

Polisom osiguranja ugovaraju se osnovna pokrića koja se odnose na vanbolničko lečenje koje obuhvata: preglede i dijagnostičke procedure, laboratorijska ispitivanja, testove i analize neophodne za ispitivanje reproduktivnog sistema, ambulantne intervencije, sanitetski transport, ordiniranu terapiju u ambulantnim uslovima, kućno lečenje u hitnim slučajevima, radioterapiju i hemioterapiju u uslovima vanbolničkog lečenja, preglede i dijagnostičke procedure i laboratorijska ispitivanja (u vezi sa tegobama nastalim usled potvrđene covid-19 infekcije u periodu najduže šest meseci posle uspostavljanja dijagnoze), mentalno zdravlje, hitnu stomatologiju, medicinsko – tehnička pomagala.

Prema potrebama klijenta moguće je ugovoriti i druga osiguravajuća pokrića. To su: bolničko lečenje, zdravstvena zaštita trudnica i novorođenih beba, sistematski pregled, oftalmološke usluge, stomatološke usluge, lekovi na recept i nalog, fizikalna i logopedska terapija, usluge komplementarne medicine, pokriće u slučaju tumora i drugo lekarsko mišljenje.

Prednost paketa SAVA ZDRAVO dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, u odnosu na postojeće ponude na tržištu osiguranja, je u tome što je, uz osnovna i dodatna osiguravajuća pokrića, moguće ugovoriti i:

 • drugo lekarsko mišljenje
 • pokriće u slučaju tumora
 • postcovid pokriće i
 • proširenje pokrića kod sistematskog pregleda.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je moguće ugovoriti kao individualno i kolektivno. Osigurati se mogu svi državljani Republike Srbije bez obzira na godine starosti, kao i strani državljani koji su na privremenom radu u Srbiji.

U skladu sa potrebama potencijalnih klijenata kreirana su tri SAVA ZDRAVO paketa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uz mogućnost proširenja i povećanja ugovorenih osiguranih suma:

 • Sava Basic – obuhvata vanbolničko lečenje na osiguranu sumu do 1000 EUR
 • Sava Standard – obuhvata vanbolničko i bolničko lečenje na osiguranu sumu do 2000 EUR
 • Sava Pro – obuhvata vanbolničko lečenje i bolničko lečenje na osiguranu sumu do 3000 EUR.

Premija osiguranja kod Kolektivnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zavisi od broja zaposlenih koji se želi osigurati, od polne i starosne strukture zaposlenih, od osigurane sume, kao i od odabranog seta medicinskih usluga koji poslodavac izabere za svoje zaposlene.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje Sava osiguranja pruža mogućnost korišćenja usluga renomiranih privatnih zdravstvenih ustanova na teritoriji cele Republike Srbije.

Kupovinom polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja potencijalnim klijentima su obezbeđene brojne prednosti:

 • dostupnost Sava medicinskog kontakt centra 7 dana u nedelji, 24 časa dnevno (011 77 77 3 77)
 • bez čekanja na lekarske preglede i zakazivanje prema potrebama klijenta
  savremene metode i komforni uslovi lečenja
 • mogućnost odlaska kod lekara van radnog vremena
 • sloboda izbora najboljih lekara u privatnim zdravstvenim ustanovama širom Srbije i pomoć pri izboru lekara, odnosno zdravstvene ustanove bez nepotrebnog opterećenja ličnih finansija direktnim plaćanjem zdravstvenih usluga
 • dodatne pogodnosti za klijente dobrovoljnog zdravstevnog osiguranja

Kompanije koje se odluče za polisu Kolektivnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ostvaruju sledeće benefite:

 • sloboda kreiranja posebnog paketa dobrovoljnog zdravstevnog osiguranja koji odgovara mogućnostima poslodavca, zahtevima poslovanja i potrebama njenih zaposlenih
 • poreska olakšica za premiju dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
 • mogućnost odlaska kod lekara van radnog vremena čime se umanjuje broj izostanaka zaposlenih
 • smanjenje odsustva zaposlenih zbog bolovanja i brži povratak na posao
 • pozitivan uticaj na imidž kompanije – brigom o zdravlju zaposlenih sprovodi se jedna od strategija održivog razvoja – motivišu se i nagrađuju zaposleni, tj. stvaraju se preduslovi za uspešan i lojalan tim.

Detaljnije o SAVA ZDRAVO paketima: www.sava-osiguranje.rs

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar