Home Promo Poreska reforma – prelazak sa fiskalnih kasa na elektronske fiskalne uređaje

Poreska reforma – prelazak sa fiskalnih kasa na elektronske fiskalne uređaje

by bifadmin

Elementi elektronske fiskalizacije

Elektronska fiskalizacija jedna je od najznačajnijih reformi dela poreskog sistema Srbije koji se odnosi na obveznike koji promet roba i usluga moraju da evidentiraju putem fiskalne kase (mahom su to preduzetnici). Stare fiskalne kase će se postepeno povlačiti iz upotrebe do 30.04.2022, kada će njihovu funkciju i definitivno preuzeti elektronski fiskalni uređaji.

Prema Zakonu o fiskalizaciji, namena elektronskog fiskalnog uređaja je da u realnom vremenu vrši evidentiranje prometa robe i usluga obveznika fiskalizacije. Umesto fiskalne kase, novi fiskalni uređaj može da bude i računar, tablet ili mobilni telefon, čime se obezbeđuje harmonizacija propisa sa savremenim tehnološkim trendovima i navikama.

Značajna novina jeste i to da QR kod postaje neizostavan deo fiskalnog računa. Svaki držalac novog fiskalnog računa moći će da se uveri u njegovu ispravnost tako što će skenirati QR kod pomoću kamere na telefonu. Ukoliko je QR kod ispravan, rezultat skeniranja prikazan na ekranu indikovaće validnost fiskalnog računa, dok će neispravan kod označavati da je subjekat koji ga je izdao u prekršaju.

Svaki elektronski fiskalni uređaj mora da sadrži određene elemente: procesor fiskalnih računa, elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa, kao i tzv. bezbednosni element.

Bezbednosni element je hardverski ili softverski element koji izdaje Poreska uprava obvezniku fiskalizacije i on služi za potpisivanje fiskalnih računa, kao i za potvrđivanje njegovog identiteta prilikom razmene podataka i informacija sa Poreskom upravom. Račun izdat bez korišćenja bezbednosnog elementa se ne može smatrati fiskalnim računom.

U redosledu koraka ka e-fiskalizaciji, bitno je napomenuti da obveznik naručuje bezbednosni element tek onda kada bude spreman za e-fiskalizaciju, tj. kada bude znao koji fiskalni uređaj će koristiti.

Upravo zbog toga je brz i pravilan izbor rešenja za e-fiskalizaciju od izuzetne važnosti.

Datalab rešenja za e-fiskalizaciju

Datalab PANTHEON rešenja za e-fiskalizaciju dostupna su kako postojećim korisnicima PANTHEON poslovnog programa, tako i novima. Ukoliko već koristite PANTHEON potrebno je samo da ispunite tehničke uslove (obezbeđen L-PFR i termalni štampač) i da ispunite obaveze kao poreski, tj. obveznik fiskalizacije.
Prijavu za e-fiskalizaciju možete izvršiti na Datalab sajtu, gde možete preuzeti i besplatan priručnik za kompletan proces e-fiskalizacije.

PANTHEON MOBILNE KASE su sistem koji obezbeđuje moderno, pouzdano i jednostavno korišćenje na svim tipovima poslovnih lokacija pa je zato idealno rešenje za uslužne delatnosti, prodajne aktivnosti na terenu, male prodavnice i rad na pijacama.

Korisnik FISCAL START rešenja dobija sve što mu je neophodno na jednom uređaju: uređaj spreman za rad, sigurnu vezu sa Poreskom upravom, instalaciju i edukaciju, održavanje i zamenu uređaja sledećeg dana, offline rad i čuvanje podataka, kao i stručnu podršku.

PANTHEON Web Light rešenje omogućava pristup programu sa bio kog mesta putem Google Chrome web pregledača i njime se brzo i jednostavno izdaju fiskalni računi. Kupci se u program automatski uvoze iz registra čime se skraćuje vreme unosa podataka i smanjuje mogućnost nastanka grešaka. Pri izdavanju fakture, automatski se vrši smanjivanje vrednosti i količine zalihe. Online poslovni program omogućava i prikaz izdatih računa, zatvaranje blagajne, unos klijenata i potvrdu računa.

Izborom jednog od Datalab rešenja, bićete spremni da od Poreske uprave zatražite bezbednosni element i time uspešno privedete kraju proces e-fiskalizacije.

Obveznici fiskalizacije

Novim zakonom je značajno proširen opseg obveznika posedovanja fiskalnog uređaja i sada su to svi preduzetnici i sva privredna društva, osim ako nisu posebno izuzeti (poput advokata, taksista, veterinarskih stanica, finansijskih institucija, pružaoca javnih poštanskih usluga, firmi iz telekomunikacionog sektora i dr).

Prema novim zakonskim normama, subjekti koji se bave trgovinom robom i uslugama na malo putem interneta (web-prodavnice, e-commerce sajtovi i sl) takođe postaju obveznici fiskalizacije.

Koje korake obveznik treba da preduzme?

Poreska uprava propisala je korake neophodne za uspešno uvođenje novog rešenja za e-fiskalizaciju.

1. Pošto na portalu Poreske uprave “ePorezi” popuni prijavu svojih poslovnih jedinica, obveznik fiskalizacije dobija uputstvo u svoje poresko sanduče.
2. Obveznik fiskalizacije je u obavezi da u navedenom periodu putem portala Poreske uprave “ePorezi” i PGJO prijave registruje podatke o svojim poslovnim jedinicama.
3. Preko ovog servisa, autorizovana osoba traži izradu bezbednosnih elemenata za određeni PIB i određeni poslovni prostor; ovaj korak se preduzima tek kada je obveznik već odabrao fiskalni uređaj.
4. Bezbednosni element u vidu pametne kartice se personalizuje i autorizovana osoba dobija obaveštenje o njegovoj izradi, kada je i gde na raspolaganju. Bezbednosni element može biti fizički ili u vidu fajla.
5. Nakon dobijanja bezbednosnog elementa, korisnik prema uputstvu spaja bezbednosni element i uređaj i automatsko povezivanje sa Poreskom upravom je omogućeno.
6. Ovim se završava proces fiskalizacije.

Razlozi za i protiv e-fiskalizacije

Osnovni motiv Poreske uprave za implementaciju novog sistema je da uprava ima uvid u izdavanje fiskalnih računa i promet na malo u realnom vremenu. Da bi to bilo moguće, neophodna je stalna internet konekcija. U slučaju prekida internet konekcije, Poreskoj upravi se podaci o izdatim računima moraju dostaviti odmah po uspostavljanju konekcije, a najkasnije u roku pet dana. Lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR) čuva izdate račune do (re)aktivacije internet veze i po ponovnom povezivanju vrši sinhronizaciju podataka sa Poreskom upravom. Iz tog razloga je po Zakonu obavezno da postoji bar jedan L-PFR u objektu obveznika.

Ono što za državu predstavlja ključnu prednost novog sistema fiskalizacije – detaljnije i sveobuhvatnije praćenje prometa i ponašanja obveznika, te time redovnije i urednije prilive u budžetu – za preduzetnike mahom predstavlja dodatno opterećenje.

Kao najveća mana novog sistema ističe se uvođenje i korišćenje stalne internet veze, kao i troškova njenog održavanja. Postupak fiskalizacije na način na koji je osmišljen, njegova implementacija i rad u vezi s tim, obuke radnika, period prilagođavanja su elementi koji obveznici e-fiskalizacije smatraju posebnim novim teretima.

Pa ipak, smatra se da će korisnici ostvariti određene koristi od reforme koje se odnose na pojednostavljenja procesa i s tim povezanih ušteda, u šta spadaju: fiskalizacija/defiskalizacija samih kasa, obavezni servisi uređaja, štampanje dnevnih izvešaja, kao i štampa i čuvanje kontrolnih traka.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar