Home Promo Do kredita i bez ugovora „za stalno“

Do kredita i bez ugovora „za stalno“

by bifadmin

3 Banka je je počela da odobrava kredite građanima koji su radno angažovani po
ugovorima na određeno vreme, povremenim i privremenim poslovima, ugovorima o
delu i sličnim

Radi se o pilot projektu Moj prvi kredit, koji se realizuje u 12 gradova u Srbiji, u okviru kojeg se
odobravaju gotovinski krediti u iznosu od 90 hiljada dinara sa rokom otplate od dve godine.
Vladimir Vukotić, predsednik Izvršnog odbora, objašnjava da je 3 Banka od svog osnivanja
fokusirana na finansijsku inkluziju, odnosno na podršku klijentima sa otežanim pristupom
kreditiranju.

“Najpre smo kredite odobravali malim poljoprivrednim gazdinstvima koja jako teško dobijaju
finansijsku podršku, zatim penzionerima sa niskim penzijama, pa onima preko 75 godina starosti
koji do kreiranja te naše ponude nisu imali pristup finansiranju. Sledila je podrška malim
preduzetnicima. Sada idemo korak dalje, imajući u vidu da je veliki broj građana radon angažovana
po ugovorima koji im ne omogućavajuu dobijanje bilo kakvog kreditnog proizvoda.Za sve što im je
potrebno, oni moraju da imaju gotov novac, a to nije uvek realno” objašnjava Vukotić.
On je dodao da, s obzirom na to da se radi o prvom kreditu takve vrste na bankarskom tržištu
Srbije, banka je u prvoj fazi proizvod ponudila kroz pilot projekat u 12 gradova. U martu će ovaj tip
finansiranja biti dostupan u poslovnicama u još 11 gradova, a do polovine godine u celoj poslovnoj
mreži 3 Banke.

“Rezultati prve faze pilot projekta pokazuju da je potreba za ovakvim kreditom izuzetno velika, pa
smo već u prvoj fazi projekta plasirali preko hiljadu i po kredita građanima koji nemaju radni odnos
na edoređeno” istakao je Vuković.

Moj prvi kredit je za sada dostupan u poslovnicama 3 Banke u sledećim gradovima: Aleksinac,
Kraljevo, Jagodina, Vranje, Novi Sad, Kruševac, Kragujevac, Užice, Šabac, Zrenjanin, Valjevo,
Prokuplje.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar