Home Promo Tri decenije poslovanja Milenijum osiguranja

Tri decenije poslovanja Milenijum osiguranja

by bifadmin

Milenijum osiguranje a.d.o, jedno od najstarijih osiguravajućih društava i prvo osiguranje u privatnom vlasništvu u Srbiji, slavi 30 godina od osnivanja.

Od početka rada, daleke 1992. godine do sada, kompanija je kroz kontinuirano usavršavanje i praćenje potreba tržišta i osiguranika pružala najkvalitetnije usluge u domenu neživotnog osiguranja. Zato je danas ova kompanija prepoznatljiva ne samo po svom višedecenijskom poslovnom iskustvu, već i po raznovrsnosti polisa neživotnog osiguranja, cenovnoj konkurentnosti, kao i ažurnost i efikasnost u isplati šteta, po čemu se nalazi u samom vrhu među osiguravajućim društvima u Srbiji.

Ljubiša Veljković, predsednik Izvršnog odbora Milenijum osiguranja, izuzetno je ponosan na rezultate koje je kompanija postigla.

„U ovoj godini, kada slavimo tri decenije rada, prisetili smo se i samih početke poslovanja, koji su bili izazovni, ali ono što je daleko važnije jeste činjenida da sa verom gledamo u budućnost. A budućnost za Milenijum osiguranje jeste dalje unapređenje proizvodnog portfolija i usluga. Pored obaveznog osiguranja vozila i osiguranja imovinskih interesa, prioritet su nam osiguranje odgovornosti i zdravstveno osiguranje. Radićemo na proširenju prodajne mreže kroz strukturnu i teritorijalnu diversifikaciju, povećanju broja osiguranika, daljoj digitalizaciji poslovanja, prilagođavanju standardu Solventnost 2, ali i rastu putem akvizicija. Sve ovo zahtevaće veće angažovanje i posvećenost svih zaposlenih u kompaniji, i zato ćemo akcenat staviti na ulaganje u razvoj naših ljudi, kao i stvaranje talenata za budućnost poslovanja“, objašnjava Veljković planove kompanije. „Ovim putem želeo bih da se zahvalim našim klijentima na poverenju i podršci koju nam daju, kao i zaposlenima, partnerima i akcionarima, uz poruku da je ovih prvih 30 godina tek početak rasta i uspeha koje će Milenijum osiguranje pokazati u budućnosti. Bez njihovog poverenja u nas, ne bismo bili ovako uspešna kompanija kakva smo danas.“

A kada se pogledaju rezultati za proteklih 30 godina, zaposleni i menadžment Milenijum osiguranja imaju razloga za zadovoljstvo i da sa poverenjem gledaju u budućnost, radujući se novim uspesima kompanije.

Siguran rast

Danas Milenijum zapošljava oko 500 ljudi, koji rade u širokoj mreži ekspozitura širom Srbije. U proteklih deset godina, od prethodnog jubileja, Milenijum osiguranje je povećalo premiju tri puta, aktivu oko četiri puta, kapital i rezerve su gotovo učetvorostručene, dok su tehničke rezerve uvećane za više od tri i po puta. U 2021. godini zaključeno je oko 300.000 polisa osiguranja što je 16 % rast u odnosu na 2020. godinu. Samo u 2021. godini premija Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja povećana je za 42%. Premija osiguranja od požara i ostalih imovinskih osiguranja uvećana je za 18%, dok je premija putnog zdravstvenog osiguranja povećana za 100%.

Ažurnost po pitanju obrade šteta od autoodgovornosti je na vrlo visokih 86%.

Naši proizvodi

 • Dobrovoljno zdravstveno osiguranje
 • Putno osiguranje sa dodatnim pokrićem za Kovid-19
 • Auto osiguranje
 • Auto Kasko i osiguranje Paket 5+
 • Paket pomoći na putu
 • Osiguranje imovine
 • Osiguranje preduzetnika, mikro i malih preduzeća
 • Osiguranje lica od nesrećnog slučaja (nezgoda)
 • Osiguranje domaćinstava i članova porodice
 • Osiguranje robe u transportu
 • Osiguranje objekata u izgradnji
 • Osiguranje od odgovornosti

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar