Home Promo “ Nove perspektive prevencije i lečenja HIV infekcije”

“ Nove perspektive prevencije i lečenja HIV infekcije”

by bifadmin

Povećanjem dostupnosti lekova koji preventivno štite od HIV infekcije pre i nakon potencijalnog izlaganja virusu značajno bi uticalo u borbi protiv njenog širenja, jedan je od zaključaka Okruglog stola “ Nove perspektive prevencije i lečenja HIV infekcije” održanom u Beogradu.

Na ovom skupu koji je organizovao Nacionalni centar za seksualno i reproduktivno zdravlje – Potent stručnjaci iz Evrope i regiona razmenili su iskustva i dobre prakse sa lekarima, farmaceutima, predstavnicima institucija i nevladinih organizacija u Srbiji – ključnim akterima u sprovođenju „Strategije za prevenciju i kontrolu HIV infekcije i AIDS-a u Srbiji 2018-2025.“

Na skupu je zaključeno da bi povećana dostupnost lekova koji preventivno štite od HIV infekcije (PrEP i PEP) kroz pokrivanje troškova njihove upotrebe od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje značlio veliki korak u borbi protiv HIV-a, ali i uštedelo ogromna sredstva koja se izdvajaju za doživotno lečenje HIV infekcije. PrEP treba da bude lako dostupan korisnicima, bez uputa, u ustanovi koja je senzibilisana za rad sa osetljivim populacijama i čije su usluge prilagođene potrebama korisnika, kao što su radno vreme i minimalno zadržavanje.

Na skupu je rečeno da bi trebalo razmotriti i mogućnost izdavanja PrEP-a i vršenje zdravstvenog monitoringa u nevladinim organizacijama po uzoru na Španiju, budući da se ovaj model pokazao kao najefikasniji i najjeftiniji.

Na skupu je rečeno i da je neophodno da i nove terapije za HIV nađu na pozitivnoj listi Fonda, kako bi se za svakog pacijenta našla adekvatna terapija, sprečio brži razvoj komorbiditeta i unapredio kvalitet života osoba koje žive sa HIV-om. Potrebno je uvoditi novu dijagnostiku na Infektivnim klinikama i razvijati integrisani multidisciplinarni pristup lečenju, u čijem će centru biti pacijent, njegove potrebe i kvalitet života.

Borba protiv stigme i diskriminacije u zdravstvu mora biti odlučnija. Potrebno je doneti Protokol za zdravstvene delatnosti po uzoru na Sloveniju i druge Evropske zemlje u kojima će jasno biti definisano postupanje prema pacijentima i prema lekarima koji žive sa HIV-om.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar