Home Promo Dopunsko osiguranje lica od nastupanja teških bolesti

Dopunsko osiguranje lica od nastupanja teških bolesti

by bifadmin

Od decembra 2022. godine Triglav Osiguranje Beograd u svojoj ponudi ima novo dopunsko osiguranje uz osiguranje života. Reč je o jedinstvenom Dopunskom osiguranju od nastupanja teških bolesti koje će Vam olakšati finansijske obaveze u slučaju neophodnog lečenja. Osigurati se mogu lica starosti od 14. do 65. godine, tako da prilikom isteka osiguranja nisu starija od 75 godina.

Ovo dopunsko osiguranje prati trajanje osnovnog životnog osiguranja, a može se ugovoriti uz proizvode Triglav – pravi izbor i Miran san i to kroz osnovni ili prošireni paket.
Osnovnim paketom je obuhvaćeno 9, a proširenim 22 teške bolesti, drugo lekarsko mišljenje, osiguranje dece osiguranog lica od teških bolesti i genetska analiza Triglav DNK.

Osiguranjem dece od nastupanja teških bolesti osiguravač će detetu osiguranika, u slučaju prve pojave jedne od 19 teških bolesti, isplatiti osiguranu sumu u skladu sa uslovima osiguranja.

Ukoliko je izvršena isplata osigurane sume osiguraniku na ime nastanka jedne od teških bolesti, omogućena je refundacija dela troška za izvršenu Genetsku analizu Triglav DNK u mreži Triglav partnera za decu osiguranika.

Drugo lekarsko mišljenje (MSO) pruža uslugu osiguranicima sa dijagnozom određene bolesti da svoju dijagnozu, a što je i važnije plan lečenja, daju na evaluaciju stručnjacima u nekoj od svetski priznatih zdravstvenih ustanova.
Prošireni paket nudi mogućnost i delimične isplate osigurane sume, već kod prve naznake bolesti u skladu sa uslovima osiguranja.

Teške bolesti su svrstane u 4 grupe, tako da se iz svake od njih može isplatiti 100% ugovorene osigurane sume.

 

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar