Home VestiEkonomija Za 300 miliona evra Srbija se zadužuje zbog izgranje puteva, pruga ali i za subvencije

Za 300 miliona evra Srbija se zadužuje zbog izgranje puteva, pruga ali i za subvencije

by bifadmin

Srbija se zadužuje za 300 miliona evra na ime kredita kod banke Merrill Lynch International i još nekoliko stranih banaka i fondova, predviđeno je Predlogom zakona o potvrđivanju ugovora o kreditu, koji je usvojila Vlada Srbije na poslednjoj sednici.

Deo zajma je sa fiksnom kamatnom stopom, a deo sa promenljivom, većom kamatnom stopom.
Ugovor o kreditu glasi na 300 miliona evra.

Zajam je odobren u dve tranše – tranša u iznosu do 130 miliona evra je sa fiksnom kamatnom stopom i namenjena je za finansiranje izgradnje infrastrukture, dok je druga tranša u iznosu do 170 miliona evra sa varijabilnom kamatnom stopom i namenjena je finansiranju subvencija za nabavku energenata.

Fiksna kamatna stopa je utvrđena na nivou od 3,1350 odsto, dok je promenljiva bazirana na šestomesečnom euriboru „ili nekoj drugoj stopi određenoj kao Benchmark stopa za zamenu“, uvećanom za fiksnu maržu od 4,20 odsto godišnje, predviđa se u predlogu zakona.
Tranšu sa fiksnom kamatom odobrava Merrill Lynch International, dok tranšu sa promenljivom kamatnom stopom uz ovu banku odobrava još nekoliko banaka i fondova.

Za šta će se novac koristiti

Republika Srbija će, kako je predviđeno ugovorom, novac pozajmljen u okviru tranše sa fiksnom kamatnom stopom koristiti za finansiranje investicionih i programskih projekata predviđenih budžetom za ovu godinu, a to su put Ruma-Šabac-Loznica, projekat izgradnje brze pruge Bački Breg – Kikinda, kao i za finansiranje budžetskog deficita za tačno određene projekte predviđene Zakonom o budžetu za 2023. godinu, poput proširenja kapaciteta više luka – u Sremskoj Mitrovici, Bogojevu, Prahovu, obnovu u izgradnju objekata javne namene u raznim oblastima – zdravstva, prosvete, nauke, sporta, socijalne zaštite, kulture i lokalne komunalne infrastrukture.

Kada je reč o tranši sa promenljivom kamatnom stopom, ta sredstva će biti „posebno namenjena za finansiranje državnih subvencija za nabavku: prirodnog gasa (ne računajući i izuzimajući gas iz Rusije Federacije ili bilo koje sankcionisane zemlje) od strane Srbijagasa i električne energije Elektroprivrede Srbije (EPS).

„Kredit se otplaćuje u 11 jednakih polugodišnjih rata, pri čemu će prvi datum otplate biti 24 meseca od datuma korišćenja sredstava, dok će krajnji datum otplate biti 84 meseca od datuma korišćenja sredstava“, stoji u Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu od 300 miliona evra između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, Merrill Lynch International, kao aranžera i finansijskih institucija kao prvobitnih zajmodavaca i Global Loan Agency Servicies Limited, kao agenta.

Izvor: N1

Foto: Pixabay

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar