Home Promo Kompanija Metalfer na putu ka održivoj budućnosti: Predstavljen inovativni proizvod – Metalfer® Zeleni Čelik

Kompanija Metalfer na putu ka održivoj budućnosti: Predstavljen inovativni proizvod – Metalfer® Zeleni Čelik

by bifadmin

Vodeća kompanija u proizvodnji betonskog čelika, Metalfer Steel Mill iz Sremske Mitrovice okupila je danas predstavnike medija kako bi proslavila značajne uspehe i predstavila inovativni proizvod – Metalfer® Zeleni Čelik.

Ovaj događaj za kompaniju predstavlja kamen-temeljac nove ere u oblasti metalurgije i njihove posvećenosti održivosti i generalnom podizanju standarda u ovoj oblasti u Srbiji. U proteklih pet godina kompanija je uložila preko 28 miliona evra u projekte u okviru Zelene agende, a ovaj ciklus investicije za Metalfer nije predstavljao samo finansijsko ulaganje, već ulaganje u očuvanje prirodnih resursa i izgradnju čistijeg okruženja.

„Kroz projekte Zelene agende trudimo se da aktivno doprinesemo globalnim naporima ka održivosti. Od velike važnosti su nam inovacije koje smanjuju ekološki otisak, povećavaju energetsku efikasnost i omogućavaju odgovorno korišćenje resursa. Smatramo da naše investicije nisu samo poslovni poduhvati već odgovori na hitne ekološke izazove. Metalfer se zalaže za transformaciju industrije prema održivom poslovanju, gde ekonomska efikasnost i ekološka odgovornost idu ruku pod ruku“, a sve u skladu sa osnovnim postulatima cirkularne ekonomije, istakla je dr Jelena Zakonović, CEO Metalfer Steel Mill.

Pored žiga „Čuvarkuća“ koji kompanija već godinama ponosno poseduje, njihova posvećenost održivosti se sada ogleda i u sticanju EPD sertifikata koji se odnosi na sve njihove gotove proizvode, a svedoči o usklađenosti proizvoda sa međunarodnim ekološkim standardima, uključujući i gotovo kompletnu upotrebu recikliranih materijala i transparentnu sledljivost u skladu sa ekološkim smernicama.

„Metalfer ne proizvodi samo čelik – mi oblikujemo održivu budućnost. Sticanje EPD sertifikata je rezultat posvećenosti našeg tima i on reflektuje pre svega našu težnju ka potpunom integrisanju ekološke održivosti u svim aspektima našeg poslovanja“, dodala je dr Zakonović.

Ono što kompaniju Metalfer čini posebno ponosnom je uvođenje u proizvodni program njihovog novog proizvoda – Metalfer® Zeleni Čelik. Ovaj čelik je rezultat vizije i težnje da se stvori proizvod koji je u potpunosti u skladu sa principima održivosti. On je rezultat kombinovanja najnovijih tehnologija, korišćenja obnovljivih izvora energije, recikliranja otpada, smanjenja emisije gasova i mnogih drugih inovativnih praksi. Dr Zakonović nam je detaljno objasnila zašto čelik koji se proizvodi u Metalferu možemo smatrati Zelenim:

1. Korišćenje obnovljivih izvora energije: 100% elektirične energije koju koristimo u našim procesima, dobijeno je iz obnovljivih izvora energije, što svojim sertifikatom Elektro privreda Srbije – potvrdjuje.

2. Recikliranje otpada: 100% ulazne sirovine u naš tehnološki proces čini otpadno gvožđe koje bi inače završilo na deponijama otpada. Takodje, najveći deo nusproizvoda našeg procesa postaje upotrebljiv proizvod za druge industrije.

3. Efikasna upotreba resursa: Moderne prakse, zasnovane na generisanju i analizi podataka od strane AI tehnologija, koje koristimo, omogućuje da naši procesi budu optimalni i visoko efikasni što doprinosi signifikantnom smanjenju potrebe za energijom neophodnom za odvijanje procesa.

4. Smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte: Tehnologija topljenja otpadnog gvožđa u elektrolučnoj peći (EAF) koju mi koristimo, oslobađa tri puta manje CO2 i drugih gasova sa efektom staklene bašte od klasičnih načina dobijanja čelika.

5. Upotreba održivog materijala: Otpadno gvožđe je naš jedini izvor sirovina. Čelik koji mi napravimo, nakon svog životnog\upotrebnog veka, postaje ponovno sirovina koja će biti u potpunosti prevedena u novu, upotrebnu formu.

6. Korišćenje zatvorenog vodnog sistema: Naprednim sistemima reverzne osmoze, u novom postrojenju za tretman otpadne vode, u potpunosti smo u mogućnosti da najveći deo već iskorišćene procesne vode, nakon tretmana, ponovno vratimo u proces.

7. Čistiji postupci i tehnologije: Rigorozno i posvećeno, pratimo sve nečistoće nastale u procesu, neophodni otpad klasifikujemo i predajemo operatorima koji su sertifikovani za njegov dalji tretman.

8. Učešće u održivim inicijativama: Sem aktivnog učešća u lokalnim i državnim inicijativama za zaštitu životne sredine, i sami osmišljavamo i realizujemo programe koji će naš krug fabrike učiniti lepšim mestom za obavljanje radnih zadataka.

9. Obrazovanje i obuka: Svaki zaposleni u našoj kompaniji prolazi obuku za upravljanje otpadom i pravilno ponašanje sa sekundarnim sirovinama. Inicijativa Moj Eko Park je projekat za koji smo u krugu fabrike postavili desetine punktova na kojima se može odlagati i razvrstavati u različite kontejnere svakodnevni, komunalni otpad. Od novca sakupljenog prodajom tog otpada, sertifikovanim operaterima – kupujemo pametne klupe, koje poklanjamo i postavljamo u dvorištima srednjih škola u našem gradu.

10. Transparentnost i izveštavanje: Sve naše procese, kao i njihov uticaj na životnu sredinu redovno kontrolišu i kroz Izveštaje komuniciraju državne institucije, akreditovane za te aktivnosti.
Kroz svoje projekte i proizvode, Metalfer pokazuje da ekonomska efikasnost i ekološka odgovornost mogu ići ruku pod ruku, postavljajući primer za druge kompanije u tranziciji ka održivijem poslovanju.

„Upravo smo vam predstavili samo deo onoga što čini našu kompaniju posebnom i zašto s ponosom govorimo o Metalfer® Zelenom Čeliku. Međutim, želela bih da završim sa nečim još važnijim. Naš fokus nije samo na proizvodnji čelika ili usvajanju novih tehnologija. Tu smo da brinemo o našim ljudima, našoj zajednici i budućnosti. Zato s ponosom ističemo naš slogan – „čelični um, brižno srce“ – jer svaka inovacija, svaka investicija i svaki napor dolazi iz srca koje brine o našoj planeti. “ naglasila je Dr. Jelena Zakonović, CEO kompanije Metalfer Steel Mill.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar