Home Promo Novi Mastercard izveštaj daje uvide o transformaciji bankarstva

Novi Mastercard izveštaj daje uvide o transformaciji bankarstva

by bifadmin

Tokom prošle godine više od polovine izvršnih direktora velikih globalnih kompanija istaklo je da njihove kompanije eksperimentišu sa korišćenjem generativne AI sa ciljem podizanja vrednosti globalne ekonomije

Mastercard je objavio kvartalni izveštaj o generativnoj veštačkoj inteligenciji pod nazivom “Transformacija bankarstva”. Izveštaj daje detaljne uvide u načine na koje ova vrsta veštačke inteligencije može preoblikovati bankarstvo, brojne slučajeve dobrih praksi koji već koriste veštačku inteligenciju, ali i potencijalne izazove i njihova moguća rešenja.
Uvođenje generativne veštačke inteligencije u oblast finansija ima veliki potencijal za bankarski sektor – od optimizacije podataka do mogućnosti pružanja personalizovanih iskustava i usluga korisnicima, ali i otvara brojna pitanja.

„Gen AI“ pruža značajnu uštedu vremena i resursa

Zahvaljujući alatima koje veštačka inteligencija koristi, bankarima je pre svega omogućena ušteda vremena, pa sada mogu duplo brže obavljati svakodnevne zadatke.

Istraživanje je pokazalo da je tokom 2023. godine 55% izvršnih direktora velikih globalnih kompanija istaklo da njihove kompanije eksperimentišu sa korišćenjem generativne AI, dok je 37% kompanija već uveliko koristi, što dalje ukazuje da ova tehnologija ima potencijal da podigne vrednost globalne ekonomije do izrazito velikih iznosa. Veštačka inteligencija nalazi se na čelu ekonomske revolucije i ima potencijal da pokrene ozbiljne transformacije u oblastima koje se sve više koriste i u finansijskim uslugama, poput razvoja softvera, sinteze podataka, zaštite od sajber pretnji i kreiranja personalizovanih iskustava i usluga, pa čak i u HR sektoru prilikom obuke i zapošljavanja novih lica.

Budući da je poverenje imperativ bankarskog sektora, banke imaju odgovornost da sačuvaju poverljivost podataka u budućnosti koja donosi širu primenu veštačke inteligencije zbog čega je ključno da se ozbiljno pristupi etičkim i regulatornim aspektima primene ove tehnologije. U domenu bezbednosti, alati kojima veštačka inteligencija raspolaže mogu da budu od izuzetnog značaja kako bi se prepoznale i otklonile pretnje. Dok se čitava industrija u hodu suočava sa ovim pitanjima, generativna AI u pojedinim industrijama već značajno doprinosi povećanju efikasnosti i optimizaciji poslovanja.

Šta je generativna veštačka inteligencija i kako može da se koristi?

Generativna AI može unaprediti i pojednostaviti ključne bankarske operacije preuzimanjem mnogih zadatka koji obuhvataju prikupljanje i obradu velike količine podataka i time povećati efikasnost, produktivnost i unaprediti korisničko iskustvo. Interno, banke mogu preciznije predvideti poslovne prilike i povećati produktivnost zaposlenih. Dok se bankarski sektor prilagođava novom AI trendu, generativna AI korisnicima pruža nova i bolja personalizovana iskustva.

Ova tehnologija može promeniti način na koji banke pružaju usluge, čime se omogućava automatizacija kreiranja sadržaja, analiza i sinteza ogromne količine finansijskih podataka zahvaljujući čemu banke stiču vredne uvide, donose odluke i pružaju rešenja na osnovu njih. Osim toga, ovi alati korisnicima omogućavaju brže i preciznije odgovore na upite, kao i pomoć pri rešavanju i unapređuju ukupno korisničko iskustvo. Uz to, moguće je kreirati verodostojne simulacije i kako bi doneli ispravne odluke.

Mastercard uveliko primenjuje AI modele prilikom obrade više od 125 milijardi transakcija na godišnjem nivou. Kompanija je posvećena razvoju praktičnih AI rešenja koja integrišu privatnost, etiku i inovacije radi boljeg korisničnog iskustva.

Predviđanja za 2024. godinu

Izveštaj je pokazao da će se banke u narednom periodu postepeno okretati ka punoj implementaciji veštačke inteligencije. Trendovi veštačke inteligencije koji će se primenjivati u bankarstvu u narednim godinama vezani su za oblasti obrade podataka, informacionih tehnologija, sajber bezbednosti, digitalnog bankarstva, finansijskog savetovanja, onboarding-a klijenata, izdavanja kredita, kao i marketinga i komunikacija. U praksi ove procedure donosebrže i detaljnije procene rizika prilikom ulaganja, bržu obradu zahteva za kredit, pravovremene i opširnije informacije o potrebama korisnika, umrežavanje aplikacija radi sveoubuhvatnijih i prilagođenih usluga.

Širom upotrebom, generativna AI postaće neodvojiva od finansijskih usluga, a pored razvoja infrastrukture, napredak će zavisiti i od razvoja stručnjaka za veštačku inteligenciju u samom bankarskom sektoru. Usvajanjem generativne veštačke inteligencije podstiče se zdrava konkurencija u bankarstvu, potencijalno osnažujući nove subjekte i industrije na tržištu.

Pročitajte i ovo...

Ostavite komentar