/ Ekonomija / Švajcarsko-srpska poslovna zajednica uočava poboljšanje privrednog ambijenta u našoj zemlji
BiF Analize Čitajte B&F online

Švajcarsko-srpska poslovna zajednica uočava poboljšanje privrednog ambijenta u našoj zemlji

Redakcija BIF on 06/06/2018 - 11:00 in Ekonomija, Slajder

This post has already been read 882 times!

Švajcarsko-srpska trgovinska komora sprovela je četvrti po redu „Upitnik o poslovnoj klimi u Srbiji u 2018. godini“, u okviru švajcarsko-srpske poslovne zajednice u toku aprila i maja 2018. godine. Cilj ankete bio je da se dobiju bliže informacije o percepciji koju kompanije u okviru ove poslovne zajednice imaju o uslovima poslovanja na domaćem tržištu, kao i o njihovim očekivanjima i izazovima sa kojima se suočavaju.

Gospodin Majo Mićović, predsednik Upravnog odbora Švajcarsko-srpske trgovinske komore i generalni direktor kompanije „Sky Express d.o.o.“, izjavio je da je većina anketiranih kompanija ocenila poslovnu klimu u Srbiji kao zadovoljavajuću. Naime, broj ispitanih kompanija koji ima pozitivno viđenje domaćeg poslovnog okruženja je porastao u periodu od svega godinu dana: 90 procenata u 2018. godini u odnosu na 64 odsto iz 2017. godine.

Takođe, većina ispitanih kompanija je ocenila da će uslovi poslovanja u Srbiji u 2018. godini ostati nepromenjeni u odnosu na 2017. godinu. Od svih anketiranih kompanija, 42 odsto očekuje da će poslovna klima u Srbiji tokom 2018. godine biti bolja u odnosu na prethodnu, dok 58 procenata ispitanih preduzeća smatra da će klima ostati ista u odnosu na 2017. godinu.

Rezultati ovog istraživanja pokazuju i da većina ispitanih kompanija očekuju promene u sledećim oblastima poslovne klime: birokratija i administracija, borba protiv korupcije, kao i u pogledu obezbeđenja pravne sigurnosti i stabilnosti.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close