Home VestiEkonomija Intesa Sanpaolo u 2018. godini imala neto dobit od 4.050 miliona evra

Intesa Sanpaolo u 2018. godini imala neto dobit od 4.050 miliona evra

by bifadmin

Upravni odbor Intesa Sanpaolo međunarodne bankarske grupacije u okviru koje posluje Banca Intesa, odobrio je konsolidovane rezultate na dan 31. decembar 2018. godine.

„Veoma smo zadovoljni rezultatima koje smo postigli u 2018. – prvoj godini sprovođenja četvorogodišnjeg Poslovnog plana. Zahvaljujući pozitivnim rezultatima svih svojih divizija, Intesa Sanpaolo je još jednom potvrdila sposobnost da i u izazovnom poslovnom okruženju ostvari postavljene ciljeve i učvrsti svoju poziciju uspešne kompanije za upravljanje i zaštitu imovine“, izjavio je Karlo Mesina (Carlo Messina), generalni i izvršni direktor Intesa Sanpaolo Grupe.

Rezultati za 2018. godinu pokazuju da je grupa ne samo na dobrom putu da ostvari svoje ciljeve, već i naglašavaju kontinuiranu podršku grupe ekonomiji zemalja u kojima posluje, što obuhvata i njenu nameru da postane referentni primer društveno odgovornog poslovanja:

• neto dobit od 4.050 miliona evra u 2018. godini naspram 3.816 miliona evra u 2017. godini, od čega je 1.038 miliona evra ostvareno u četvrtom kvartalu 2018. godine naspram 833 miliona evra u trećem kvartalu 2018. godine i 1.428 miliona evra u četvrtom kvartalu 2017. godine.

• bruto dobit je porasla za 11% u odnosu na 2017. godinu.

• operativna marža je porasla za 4,8% u odnosu na 2017. godinu.

• operativni prihodi su porasli za 0,2% u odnosu na 2017. godinu. Uz prisustvo neto priliva finansijske imovine klijenata koja je tokom 2018. godine usmerena na ograničavanje izloženosti velikoj nestabilnosti tržišta, sa neto prilivom sredstava pod upravljanjem od oko 8 milijardi evra i povećanjem depozita stanovništva po viđenju za oko 11 milijardi evra.

• visoka efikasnost, oličena odnosom troškova i prihoda od 53% – postotak koji je omogućio Intesa Sanpaolo grupi da se nađe među najboljima u Evropi.

• operativni troškovi smanjeni za 3,6% u odnosu na 2017. godinu.

• ispravka vrednosti kredita smanjena za 27,7% u odnosu na 2017. godinu.

• u 2018. godini, trošak rizika smanjen na 61 bazni poen u odnosu na 81 bazni poen u 2017. godini.

• unapređenje kvaliteta zajmova zahvaljujući efektivnom proaktivnom upravljanju kreditnim portoliom bez vanrednih troškova po akcionare, u poboljšanom ekonomskom okruženju.

– smanjenje bruto iznosa problematičnih kredita za oko 16 milijardi evra u 2018. godini i oko 29 milijardi evra od septembra 2015. godine. Smanjenje je iznosilo oko 5 milijardi evra, odnosno oko 18 milijardi evra, ako se izuzme prodaja loših kredita kompaniji Intrum koja je završena u četvrtom kvartalu 2018. godine.

– stanje problematičnih kredita je smanjeno za 29,9% u odnosu na decembar 2017. godine. Zahvaljujući navedenom, već u 2018. godini je postignuto 61% ciljanog smanjenja problematičnih kredita planiranih Poslovnim planom za period 2018-2021. Uzimajući u obzir primenu Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja 9 koji je stupio na snagu od 1. januara 2018. godine, neto iznos problematičnih kredita u 2018. godini je smanjen za 26,4% u odnosu na decembar 2017. godine.

– udeo problematičnih kredita u ukupnim kreditima iznosio je 8,8% u bruto iznosu i 4,2% u neto iznosu u decembru 2018. godine.

• dobra pokrivenost problematičnih kredita:

– stopa gotovinske pokrivenosti problematičnih kredita od 54,5% na kraju decembra 2018. godine, uz stopu gotovinske pokrivenosti od 67,2% za element loših kredita.

– značajne ispravke vrednosti dobrih kredita koje su iznosile oko 0,6% na kraju decembra 2018. godine.

● veoma solidan osnovni kapital, sa pokazateljima kapitala koji su daleko iznad regulatornih zahteva. Na dan 31. decembar 2018. godine, pro-forma pokazatelj osnovnog kapitala dostigao je 13,6%.

• jaka likvidnost i jaka sposobnost finansiranja, uz likvidna sredstva od 175 milijardi evra i raspoloživa neopterećena likvidna sredstava u iznosu od 89 milijardi evra na kraju decembra 2018. godine. Obaveza usklađivanja sa zahtevima Bazel III standarda u pogledu pokazatelja pokrivenosti likvidnosti i pokazatelja neto stabilnog finansiranja već je ispunjena. Aktivnosti refinansiranja koje grupa obavlja sa Evropskom centralnom bankom (ECB) u cilju optimizacije troškova finansiranja, kao i podrške preduzećima u investicijama dostigle su u proseku 60,5 milijardi evra u četvrtom kvartalu 2018. godine.

• podrška realnoj ekonomiji, sa oko 60 milijardi evra u novim srednjoročnim/dugoročnim plasmanima u 2018. godini. U Italiji su odobreni krediti u vrednosti od 50 milijardi evra, od čega je oko 42 milijarde evra odobreno stanovništvu i malim i srednjim preduzećima. U 2018. godini, grupa je omogućila promenu statusa problematičnih kredita u dobre kredite za oko 20.000 italijanskih kompanija, čime je sačuvano oko 100.000 radnih mesta, odnosno dostignut je ukupan broj od oko 93.000 preduzeća koje je banka podržala od 2014. godine i 460.000 sačuvanih radnih mesta.

Pročitajte i ovo...