/ Vesti / Raiffeisen Bank International beleži konsolidovani profit od 1.270 miliona evra
BiF Analize Čitajte B&F online

Raiffeisen Bank International beleži konsolidovani profit od 1.270 miliona evra

This post has already been read 467 times!

Neto prihod od kamata uvećan za 4,2% godina-na-godinu i iznosi 3.362 miliona evra. Operativni prihod uvećan za 3,9% i iznosi 5.298 miliona evra.

Prvog januara 2018. godine, stupili su na snagu novi računovodstveni standardi za finansijske instrumente (IFRS 9). Pored usvajanja standarda IFRS 9, RBI je takođe izmenila prezentaciju svoje izjave o finansijskoj poziciji i deo finansijskog izveštaja o prihodu i izdacima, koji je sada u skladu sa finansijskim standardima izveštavanja (FINREP) izdatim od strane Evropske bankarske institucije (EBA). Usvajanje ovih standarda uslovilo je takođe potrebu da se cifre prilagode uporedivom periodu 2017. godine i uporedivom datumu izveštavanja na dan 31. decembra 2017. Cifre za prethodne periode su samo ograničeno uporedive.

Raiffeisen Bank International (RBI) je u 2018. godini generisala konsolidovani profit u iznosu od € 1.270 milliona.

„Značajno smo premašili odlične rezultate pretprošle godine i veoma smo zadovoljni finansijskom 2018. godinom. Primetno smo poboljšali naše stope kapitala i dalje smanjili stopu loših kredita. Stoga, možemo da predložimo značajno višu dividendu na Godišnjoj skupštini nego prethodne godine,” izjavio je Johan Štrobl (Johann Strobl), predsednik RBI.

Operativni prihod porastao je za 4% godina-na-godinu, ili za 199 miliona evra, i iznosi 5.298 miliona evra. Neto prihod od kamata viši je za 4% i iznosi 3.362 miliona evra kao posledica porasta kreditiranja, sa porastom prosečne aktive na nivou grupacije koja generiše kamatu za 3%.

Opšti administrativni troškovi uvećani za 37 miliona evra g-n-g i iznose 3.048 miliona evra. Odnos troškova i prihoda poboljšan za 1.5 procentna poena na 57,5%.

“Uprkos prodaji poljskog core banking poslovanja, kreditiranje klijenata poraslo je za 4%. Plasmani su porasli na skoro svim tržištima, najviše u Austriji, Češkoj Republici, Rumuniji i Slovačkoj,” izjavio je Strobl.

Gubici po rizičnim plasmanima na finansijska sredstva značajno niži

Gubici po rizičnim plasmanima na finansijska sredstva iznosili su 166 miliona evra u periodu izveštavanja, u poređenju sa 312 miliona evra prethodne godine.

Poboljšanje stope loših kredita nastavljeno je u 2018. godini: opalo je za 1,9 procentna poena od početka 2018. godine i bilo je na 3,8% krajem decembra.

Stopa osnovnog kapitala (fully loaded) na 18,2%

Stopa osnovnog kapitala Tier 1 (fully loaded) poboljšana je za 0,6 procentna poena na 13,4%, a prodaja poljskog core banking poslovanja učestvuje sa 0,9 procentna poena.

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close