Home VestiBiznis & Finansije Philipsov strateški plan “Vizija 2015”

Philipsov strateški plan “Vizija 2015”

by bifadmin

Kompanija Royal Philips Electronics danas je predstavila svoju stratešku „Viziju 2015“, plan da dodatno učvrsti vođstvo u sektoru zdravlja i blagostanja Philipsa. Vizija 2015 ima za cilj da podstiče rast i učvrsti konkurentsku poziciju Philips-a na ključnim tržištima, koji će na održiv način doneti korist svim akcionarima kompanije.

“Periodično dostavljanje plana našim akcionarima o tome kako želimo da se kompanija razvija postalo je uobičajeno za kompaniju Philips,“ rekao je Gerard Kleisterlee, predsednik kompanije. Inače, kao da deo svoje Vizije 2015, Philips je utemeljio sledeće srednjoročne planove o učinku:

•Da uporediv godišnji rast prodaje na godišnjom nivou bude najmanje 2% veći od svetskog Bruto domaćeg proizvoda tokom 2011-2015.

•Da godišnja operativna dobit pre odbitka kamate, poreza na prihod i troškova amortizacije (EBITA) bude između 10% I 13% od prodaje tokom perioda 2011-2015.

•Rast zarada po akciji (EPS), da bude na dvostruko većoj stopi od uporedivog godišnjeg rasta prodaje tokom perioda 2011 – 2015.

•Povrat na uloženi kapital od najmanje 4% iznad ponderisanog prosečnog troška kapitala.

Glavni izvršni direktor kompanije Philips Lighting, Rudy Provoost smatra daprelazak na energetski efikasnu rasvetu širom sveta i brzo prihvatanje LED-a ubrzavaju Philipsov rast.On kaže da kompanija ima dobre pozicije za rast prodaje i dodatni rast EBITA marže od 12% do 14% u narednom periodu.

Pročitajte i ovo...