Home VestiBiznis & Finansije AmCham predlaže mere za brži opopravak naše privrede

AmCham predlaže mere za brži opopravak naše privrede

by bifadmin

Vlada treba da bude konkretnija i efikasnija u regulatornim reformama i da u tom smislu podstiče otvoren dijalog sa privatnim sektorom, naročito u periodu do potpunog ekonomskog oporavka zemlje, zaključili su članovi Upravnog odbora Američke privredne komore u Srbiji (AmCham) na današnjemsastanku sa predstavnicima medija, predstavljajući preporuke za unapređenje trenutnog poslovnog okruženja.

Predstavnici najvećih američkih, međunarodnih i domaćih kompanija sumirali su ključneoblasti koje treba unaprediti kako bi se pobojšala investiciona klima.

’’Vlada mora da se založi za moderne radne odnose, ukine nepotrebnu birokratiju i unaprediprimenu regulative u oblasti nekretnina. Za poboljšanje situacije u sektoru zdravstva, potrebnisu veća proceduralna transparentnost i stvaranje okvira za saradnju između javnog i privatnogsektora. Da bi se stvorila bolja poslovna klima, Vlada mora da ubrza regulatorne reforme’’,naveo je Skip Bornhiter, predsednik AmChama.

Kompanije članice AmChama takođe se zalažu za sprečavanje sve većeg broja dodatnihporeza i doprinosa i rasta lokalnih naknada, navodeći da takva situacija može znatno daumanji predvidivost i transparentnost inače povoljnog poreskog sistema u Srbiji. Investitorismatraju da je neophodno da država izrazi čvrstu političku volju u pogledu poštovanja prava naintelektualnu svojinu, pozivajući na primenu strože kaznene politike protiv onih koji ta prava nepoštuju, kao i konzistentnu primenu važećih zakona i usvajanje Zakona o optičkim diskovima.

Članovi Upravnog odbora AmCham-a su ponovili apel za bržu primenu projekta Giljotinepropisa i mera Nacionalnog saveta za konkurentnost i istakli potrebu za usvajanjem Zakona otržištu kapitala i finalizacije Nacrta Zakona o deviznom poslovanju.

Pročitajte i ovo...