Home VestiBiznis & Finansije Poslovanje Piraeus banke u 2010.

Poslovanje Piraeus banke u 2010.

by bifadmin

Piraeus banka Beograd je u 2010. godini beležila pozitivan trend rasta i dobre poslovne rezultate. Kreditni portfolio je krajem 2010. godine dostigao iznos od 610 miliona evra zajedno sa kreditima iz inostranstva, dok je ukupna aktiva iznosila 764 miliona evra.

Piraeus banci je depozitni portfolio porastaoza 58 miliona evra, na 215 miliona evra, što predstavlja godišnje povećanje od 37%. Štednja stanovništva je u 2010. godini povećana za 40 miliona evra.Piraeus banka jekrajem juna 2010. godine postala akcionar Piraeus lizinga sa učešćem od 27,27% u kapitalu.

Njen plan za 2011. godinu predviđa snažan rast kreditnog portfolia i depozita.Takođe je planirano proširenje ponude uvođenjem unapređenih proizvoda i usluga i pojednostavljivanjem procedura.

Novi proizvodiPiraues banke su:

Plan plus, novi proizvod iz grupe proizvoda životnog osiguranja koji uključuje i dugoročnu štednju sa polisom na period od 10 do 25 godina. Posebna pogodnost ovog osiguranja jeste koncept indeksacije kojim je omogućeno očuvanje realne vrednosti novca tokom trajanja osiguranja.

Go Smart! paket tekući račun je novi koncept na srpskom tržištu koji obuhvata niz savremenih bankarskih proizvoda, sa ciljem da podigne na najviši nivo osnovnu funkciju tekućih računa. Go smart paket omogućava klijentima da imaju lak i jeftin pristup modernim bankarskim proizvodima i uslugama, kao što su kreditne kartice, elektronsko bankarstvo, a nudi i bolje uslove kreditiranja, itd.

Piraeus deo po deo usluga omogućava korisnicima kreditnih kartica da zaduženja plaćaju putem jednakih mesečnih rata.

Takođe, ova banka je najavila nastavak smanjenja kamata na stambene kredite koji se otplaćuju u švajcarskim francima.

Pročitajte i ovo...