Home VestiBiznis & Finansije Srbija u zoni visoke zaduženosti

Srbija u zoni visoke zaduženosti

by bifadmin

Ukupan spoljni dug Srbije premašio je granice visoke zaduženosti prema kriterijumu Svetske banke, objavila je Narodna banka Srbije. Koje još opasnosti osim ove nas vrebaju u narednoj godini možete pročitati u tekstu iz našeg najnovijeg broja Šest razloga za uzbunu.

Što se tiče učešća spoljnog duga u procenjenom BDP-u za 2012. ono je povećano tokom trećeg tromesečja za 4,5 procentnih poena i dug je premašio nivo visoke zaduženosti od 80 odsto.

U odnosu na kraj juna 2012. spoljni dug Srbije povećan je za 746,4 miliona evra ili za 3,1 odsto.

Navedeni porast duga ublažen je slabljenjem evra u odnosu na ostale valute zastupljene u strukturi spoljnog duga, po osnovu koje je spoljni dug smanjen za 120,3 miliona evra.

Spoljni dug javnog sektora na kraju septembra iznosio je 10,9 milijardi evra, od čega je dug države 8,2 milijarde evra, državno garantovani spoljni dug 1,1 milijardu evra, a dug NBS 1,6 milijardi evra. U posmatranom periodu spoljni dug javnog sektora smanjen je za 88 miliona evra.

Dug privatnog sektora, s druge strane je povećan za 834,4 miliona evra. On je na kraju septembraiznosio 13,9 milijardi evra, od čega četiri milijarde čini dug banaka, a 9,9 milijardi dug preduzeća. Dug banaka u trećem kvartalu povećan je za 8,4 miliona evra, a preduzeća za 826 miliona evra.

Ističe se da je povećanje duga preduzeća u najvećoj meri posledica međukompanijskog zaduživanja jednog privrednog subjekta, ali se ne navodi o kojoj kompaniji je reč.

Struktura spoljnog duga po ročnosti i dalje se može smatrati povoljnom – učešće kratkoročnog duga u ukupnom spoljnom dugu je 1,5 odsto, i neznatno je povećano u odnosu na kraj juna kada je iznosilo 1,4 odsto.

Prema podacima NBS-a, javni dug Srbije tokom perioda jul-septembar povećan je za 145 miliona evra, na 15,9 milijardi evra, ali je njegovo učešće u procenjenom BDP za 2012. smanjeno na 55,9 odsto, sa 56,3 odsto koliko je bilo na kraju juna.

Zakonom o budžetskom sistemu procenjena je maksimalna granica učešća javnog duga u BDP-u od 45 odsto.

Pročitajte i ovo...