Home VestiEkonomija Popularan izvršni direktor sve važniji za biznis

Popularan izvršni direktor sve važniji za biznis

by bifadmin

Devet od deset eksperata korporativnih komunikacija vodećih evropskih kompanija ocenilo je da je kapacitet CEO-a da se nosi sa upitima medija i drugim javnostima postao ključan za ukupan uspeh i reputaciju kompanija kojima upravljaju.

direktor

Istraživanje ECCOS 2013, u kome su učestvovali vodeći evropski eksperti komunikacija, otkrilo je koliko važan postaje imidž koji ima vodeći čovek kompanije – predsednik ili CEO (Chief Executive Officer). U prilog tome najviše doprinosi činjenica da se u kompanijskim vestima, i uspeh i loši rezultati sve više pripisuju određenim pojedincima. Samim tim, imidž poslovnih lidera postao je od suštinske važnosti za reputaciju kompanije.

„Javnost se često više identifikuje sa pojedincima koji vode kompaniju nego sa samim kompanijama kao organizacijama. Pozicioniranje CEO-a kao osobe koja će biti zapamćena i kojoj se veruje zahteva pažljivo planiranje. Kompanije koje taj zadatak ostavljaju sudbini ili slučaju, preuzimaju na sebe veliki rizik“, istakla je Ljiljana Boljanović, direktorka agencije Olaf&McAteer (ekskluzivni partner Ketcham-a u Srbiji). Inače istraživanje su sproveli Ketchum i EUPRERA (Evropska asocijacija za edukaciju i istraživanja u oblasti odnosa sa javnošću).

Ljiljana Boljanovic

Takođe, rezultati istraživanja pokazali su da tri od četiri ispitanika (na uzorku od 576 menadžera i direktora korporativnih komunikacija) očekuje značajan porast inteziteta međutržišnih komunikacija. Do sve veće usmerenosti na razmenu informacija sa kolegama iz inostranstva dolazi usled sve većeg broja multinacionalnih kompanija koje posluju širom sveta, globalizacije, IT tehnologija, drušvenih mreža, internacionalne međuzavisnosti poslovanja, razmene znanja, sirovina i autsorsinga.

Kao najveće izazove za međunarodne komunikacije u državama van Evropske unije, ispitanici navode:

1. Razvoj komunikacijskih strategija u skladu sa socijalnim, kulturnim i političkim osobenostima određene države
2. Monitoring javnog mnjenja i razumevanje stejkholdera
3. Poznavanje strukture medija i javne sfere

Na skali važnosti veština i osobina koje uspešan CEO mora da poseduje, među prve tri našle su se:

1. Interpersonalne komunikacijske sposobnosti
2. Lična reputacija
3. Poznavanje strateških komunikacija

Pročitajte i ovo...