Home TekstoviB&F PlusIntervjuiEkonomija Euromonitor, potrošnja u Srbiji 2013-2020: Eldorado malih novčanika

Euromonitor, potrošnja u Srbiji 2013-2020: Eldorado malih novčanika

by bifadmin

U Srbiji dominira društvena klasa D što upućuje na potencijal tržišta za robe niskog i srednjeg cenovnog ranga. Pristupanje EU moglo bi dovesti do rasta potrošnje srednje klase gde bi izdaci na obrazovanje, odmor i rekreaciju i komunikacije imali najveći uspon u narednih sedam godina.

Na putu na kojem je – od sukoba na Balkanu tokom 1990-ih ka tržišnoj ekonomiji – Srbija je zabeležila rast prihoda i povećanje potrošnje tokom perioda od 2006.-2011., ali svi koji imaju nameru da svoje robe i usluge plasiraju na ovom tržištu treba da vide računa o demografskom faktoru, odnosno o smanjenju ukupne populacije.

Na tržištu je dominantna društvena klasa D kojoj pripada dve petine punoletnih građana Srbije, što ukazuje na potencijal budžetskog potrošačkog tržišta. Društvena klasa D obuhvata domaćinstava sa bruto prihodom između 50 % i 100 % od prosečne bruto prihoda od svih pojedinaca koji imaju 15 i više godina. Godišnji bruto prihod se odnosi na prihod pre oporezivanja i izdvajanja za doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje i uključuje prihode iz svih izvora (zarade iz radnog odnosa , ulaganja, i primanja iz drugih izvora, uključujući doznake).

mali novcanici

Moguće otvaranje pregovora sa u EU u 2014. trebalo bi da doprinese boljem raspoloženju kako među investitorima tako i među potrošačima, i utiče na povećanje potrošnje širom zemlje.

Raspoloživi dohodak po glavi stanovnika i potrošnja po glavi stanovnika zabeležili su skok od 16.3% i 10.% respektivno u periodu 2006-2011 i dostigli sumu od 341.653 dinara (4.659 dolara) i 338.643 dinara (4.618 dolara) respektivno na kraju perioda, uporedo sa snažnim rastom srpske ekonomije pre izbijanja krize 2008-2009;

Prema podacima za 2011. godinu, građani u svojim tridesetim i ranim četrdesetim godinama bili su demografska grupa koja je imala najveći prosečni bruto prihod; građani između 35 i 39 godina prosečno su zarađivali 626.994 dinara (8.550 dolara). Njih sledi starosna grupa između 40 i 44 godina starosti, sa 607.610 dinara (8.286 dolara), a iza njih su na trećem mestu oni između 30 i 34 godine sa 596.974 dinara (8.141 dolar);

U Srbiji dominira društvena klasa D kojoj pripada skoro 2,6 miliona ljudi, što čini 41,3% stanovništva starijeg od 15 godina u 2011, i ukazuje na široki sloj kupaca roba niskog ili srednjeg cenovnog razreda. Građana Srbije u klasi A je u 2011. bilo 485.200, ili 7,9% od ukupnog broja stanovnika starijih od 15 godina. U ovoj klasi su demografski dominantna grupa građani stariji od 65 godina;

Srpska srednja klasa se sastoji od domaćinstava čija se primanja kreću između 75,0% i 125% prosečnih prihoda. Broj njenih pripadnika opao je u periodu između 2006. i 2011. za 2,5%. Toj grupi je pripadalo 834.100 domaćinstava ili 32,5 % od ukupnog broja domaćinstava u 2011. Domaćinstva srednje klase predstavljaju obećavajući segment potrošača jer ovaj sloj želi da poboljša svoj životni standard, uz povećanje svoje diskrecione potrošnje (potrošnje na luksuznu robu i usluge) u oblastima kao što su putovanje, obrazovanje i komunikacija;

Očekuje se da u periodu između 2013. i 2020. ukupna potrošnja potrošača snažno porasti za 14,6 %, te da će, poduprta ekonomskim rastom, realno dostići tri triliona dinara (33.4 milijarde dolara) u 2020. Potrošnja na obrazovanje, odmor i rekreaciju i komunikacije će imati najveći rast unutar ukupne potrošnje tokom perioda 2013-2020, sa rastom od 28,6% , 22,8% i 20,8%, respektivno u realnoj vrednosti.

U 2011. godini, 10,0% domaćinstava koja najviše zarađuju (decil 10) potrošila je 5,8 puta više od 10,0% najsiromašnijih domaćinstava (decil 1), dok je njihov godišnji raspoloživi dohodak bio 11,1 puta veći, što je nasleđe egalitarističkog sistema iz socijalističkog perioda.

Euromonitor Serbia Trends* izveštaj je sastavljen pre donošenja mera štednje u drugoj polovini godine.

Biznis Top 2012/2013

 

Pročitajte i ovo...