Home VestiBiznis & Finansije Erste Grupa bez problema prošla analizu kvaliteta aktive (AQR) koju je sprovela ECB i stres test EBA

Erste Grupa bez problema prošla analizu kvaliteta aktive (AQR) koju je sprovela ECB i stres test EBA

by bifadmin
Erste Group je bez problema prošla analizu kvaliteta aktive (AQR) i s tim povezani stres test koje su 
sprovele Evropska centralna banka (ECB), odnosno Evropska uprava za bankarstvo (EBA), čime je
potvrdila status jedne od najbolje kapitalizovanih velikih austrijskih banaka, saopštila je ta banka.
.
„Sveobuhvatna ocena je težak test – posebno s obzirom na stroge scenarije stresa koji se koriste za
određene zemlje u CIE – ali mi smo ipak bez problema prošli kako analizu AQR tako i stres test. Rezultat
pokazuje da je naša grupa adekvatno kapitalizovana i da posluje na bazi ispravnog poslovnog modela
u CIE, što nam daje solidnu osnovu da postignemo svoje ciljeve u 2015. i narednim godinama,” kaže
Andreas Trajhl, generalni direktor Erste Grupe.
Analiza kvaliteta aktive: Koeficijent kapitala CET-1 sa faznom primenom od 11,2 odsto sa 31. decembrom
2013. (Bazel 3) je upotrebljen kao referentna tačka za analizu kvaliteta aktive. Agregirana prilagođavanja
zbog ishoda AQR uglavnom su se odnosila na rumunsku kao i mađarsku aktivu i iznosila su 117 baznih
poena, što je za rezultat imalo koeficijent kapitala CET-1 sa faznom primenom i korigovan za AQR sa 31.
decembrom 2013. od 10,0 odsto u odnosu na granicu od 8,0 odsto. Kao rezultat povećanja rezervisanja
za rizik u Rumuniji i Mađarskoj koja su objavljena 3. jula 2014. i komunikacije sa ECB u okviru dijaloga
sa nadzornim organom, ne očekuju se dodatna rezervisanja po osnovu prilagođavanja vezanih za
analizu AQR.
Stres test (nepovoljan scenario): Koeficijent kapitala CET-1 sa faznom primenom i korigovan za AQR
sa 31. decembrom 2013. od 10,0 odsto je upotrebljen kao referentna tačka za stres test, čiji su parametri
bili posebno strogi za određene centralnoevropske zemlje u kojima Erste Grupa ima važne zavisne banke.
Uprkos tome, koeficijent kapitala CET-1 sa faznom primenom i korigovan za stres test po nepovoljnom
scenariju od 7,6 odsto je bio znatno iznad granice od 5,5 odsto. Čak i koeficijent kapitala CET-1 korigovan
za stres test po nepovoljnom scenariju na bazi pune primene od 6,8 odsto je ostao znatno iznad granice
od 5,5 odsto.
Uvećanje kapitala od oko 60 bp na bazi Bazela 3 u punoj primeni, odmah primenljivo. Gore pomenuti
koeficijent kapitala CET-1 na bazi pune primene ne uključuje uvećanje kapitala od 60 bp koje se odnosi
pre svega na uključenje manjinskog kapitala štednih banaka u zavisnim bankama u CIE, kao što je
nedavno razjašnjeno sa Austrijskom upravom za nadzor finansijskih tržišta FMA. Prema tome, Erste
Grupa očekuje da njen koeficijent kapitala CET-1 na bazi Bazela 3 u punoj primeni ostane znatno iznad
10 odsto na kraju 2014. godine.
banka erste
Analiza AQR i stres test banke Slovenská sporiteľňa. Zavisna banka Erste Grupe u Slovačkoj,
Slovenská sporiteľňa, bila je predmet posebne analize AQR i stres testa i takođe je prošla procenu bez
problema: koeficijent kapitala CET-1 sa faznom primenom i korigovan za AQR sa 31. decembrom 2013.
godine: 19,5 odsto, u odnosu na granicu od 8,0 odsto, koeficijent kapitala CET-1 sa faznom primenom i
korigovan za analizu AQR i stres test po nepovoljnom scenariju: 19,5 odsto (granica: 5,5 odsto).

Pročitajte i ovo...